Verenigingen

Een jaar vol chemie

KVCV | vrijdag 17 augustus 2018

2018 is nog maar halfweg en we hebben al twee grote, geslaagde KVCV-evenementen achter de rug: de 17de Kekulé-cyclus en de 14th Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS) in februari.

Aan die laatste bijeenkomst namen maar liefst 350 jonge chemici van over de hele wereld deel. Ook was de KVCV betrokken bij de organisatie van het 15de symposium over Hyphenated Techniques in Chromatography in het VK.

Op 15 maart vierde de sectie Voeding haar 40ste verjaardag en 100ste activiteit: een studienamiddag over ‘Uitdagingen voor onze voeding: zekerheid, veiligheid en kwaliteit’. Bovendien is de KVCV bovendien al een aantal maanden actief om het chemiecongres van EuCheMS, de overkoepelende Europese chemische vereniging, in 2022 naar Antwerpen te halen. Antwerpen is immers een grote (petro)chemische cluster waarin farma en life sciences van groot belang zijn.

Voor de eventuele organisatie van het EuCheMS Chemistry Congress 2022 slaat KVCV de handen in elkaar met haar Waalse zustervereniging, de Société Royale de Chimie (SRC). Ook de collega’s van de Nederlandse KNCV ondersteunen onze kandidatuur. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een bid book, dat de KVCV in juni presenteert aan het EuCheMS Executive Board. Dat kiest vervolgens uit zes kandidaten. Ook werken we met de KNCV samen voor de organisatie van het Wissenschaftsforum 2019 van het Gesellschaft Deutscher Chemiker in Aken. Verder lopen de avondlezingen van onze verschillende secties als een trein. Dit alles dankzij de onverdroten inzet van de talloze vrijwilligers, die we langs deze weg graag nog eens in de bloemetjes zetten. En niet te vergeten dankzij de financiële steun van vele sponsors.

En waarom deze inzet? Omdat de KVCV een leidende rol wil blijven spelen in Vlaanderen, als de beroepsvereniging van alle Vlaamse chemici. Ze wil de brug slaan tussen iedereen die betrokken is bij chemie in het onderwijs, in de industrie en in overheidsinstellingen. Ook trachten wij op zo veel mogelijk evenementen die verband hebben met wetenschap, en in het bijzonder met chemie, aanwezig te zijn.

Onze chemici hebben immers een uitstekende reputatie in de internationale wetenschapswereld. Ons doel blijft het om de vooruitgang van wetenschappelijke kennis te ondersteunen en om leden uit de verschillende disciplines van de wetenschappelijke gemeenschap samen te brengen. Maar vooral om ertoe bij te dragen dat chemici zich laten zien en zichtbaar blijven. Daarom sluiten wij ons aan bij talloze inspanningen om meer studenten naar de richting wetenschappen te sturen.

En wat staat ons nog te wachten dit jaar? Eind november krijgen we in elk geval een nieuwe bestuur, zodat 2018 kan eindigen zoals het begon: vol actieve vrijwilligers! 

Eric Schouteden, raadslid KVCV 
KVCV

Lid worden van de KVCV? Ontdek de voordelen!

Logo KVCV

KVCV Facebook

De KVCV is ook op Facebook te vinden:

facebook