Verenigingen

De rode kaarten van Mendelejev

| donderdag 5 december 2019

Dat Dimitri graag met de kaarten speelde wisten we al. Van zijn moeder geleerd! Of hij ook graag voetbalde valt te betwijfelen gezien zijn lange haren en zijn rafelige baard.

Als scheidsrechter zou hij wel erg streng geweest zijn: een rode kaart voor Lavoisier, Scheele, Klaproth, Davy, Berzelius, Bunsen en Kirchhoff, want die komen in zijn tabel niet voor, hoewel ze bekende voorlopers waren. Zijn latere kompanen die de tabel aanvulden hebben ook wel een aantal kleppers over het hoofd gezien: Thomsen, Becquerel, Ramsay, Planck, Moseley, Chadwick, Segrè, om er maar enkele te noemen. Misschien was dat wel een beetje uit rancune omdat hijzelf heeft moeten wachten tot vakje nr. 101? Of was hij niet zo goed thuis in de wereld van de fysici, die zijn kunstwerk voltooid hebben?

Maar hoe is dat bouwwerk tot stand gekomen? Om het met de woorden van E. Douwes Dekker te zeggen: velen waren de sjouwers van de stenen (= de elementen) maar slechts weinigen de bouwers van de tempel (= de tabel). Beide fasen zullen we hierna bekijken.

De ontdekking van de elementen laat zich grosso modo in drie perioden indelen:

1. De oudgedienden

Tijdens de prehistorie en de oudheid zijn reeds heel wat elementen bekend door en voor de wapenproductie, de gezondheidszorg, de schoonheidsverzorging of als uiting van de maatschappelijke stand. In de alchemie komt daar nog eens de zoektocht naar transmutatie en het levenselixir bij, die o.a. arseen, antimoon, … oplevert.

2. De tsunami

De overgang naar het empirisme en de Verlichting (waarneming en rede i.p.v. overlevering en traditie) – op gang getrokken door Sir Francis Bacon rond 1620 – betekent ook de personifiëring van de ontdekkingen van de elementen, die later soms fulmineert in bitsige nationalistische disputen. Als eerste is fosfor aan de beurt, aangebracht door de Duitse alchemist Hennig Brand via urineonderzoek (1669), gevolgd door kobalt, platina en nikkel. In 1766 brengt Cavendish ons waterstof en vertelt dat water geen element is. Zuurstof komt aan de beurt in 1772 dankzij Scheele (2 jaar voor Priestley), die ons nog chloor, mangaan, barium en organische verbindingen bezorgt. Een andere knappe chemicus Klaproth levert ons uranium, zirconium, titanium rond 1790 en cerium in 1803. Vauquelin neemt chroom en beryllium voor zijn rekening (en ontdekt het eerste aminozuur asparagine in 1806). Gadolin, een Finse chemicus die we nog zullen ontmoeten bij de zeldzame aardmetalen, zet yttrium in de markt (1794) als eerste van de lanthaniden die verder zullen onderzocht worden door Mosander en Auer von Welsbach.

Tot dan toe zijn de gebruikte analysemethoden van het type “huis-tuin-en-keukenrecepten”, grotendeels afkomstig van de toenmalige geologie en mineralogie. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw doen gesofisticeerde instrumenten uit de optica en de chromatografie hun intrede in de chemische analyse. De spits wordt echter afgebeten door de elektrochemie, die reeds definitief van start kon gaan in 1800, na de uitvinding van de voltaïsche zuil. Dit apparaat verzekert een constante elektrische stroom. W. Nicholson ontleedt er prompt water mee door elektrolyse (1800), en Davy ontdekt er kalium, natrium, calcium, strontium, magnesium, lithium en hun zouten mee rond 1810.

In 1813 richt Fraunhofer zijn spectroscoop op de zon. Hij ontdekt een kleurrijk spectrum met enkele zwarte lijnen. De geboorte van de spectroscopie! De – uit liefde voor de wetenschap – lichamelijk fel gehavende Bunsen en zijn onafscheidelijke collega Kirchhoff nemen het roer over in 1859. Samen ontdekken ze de dieprode en diepblauwe lijnen van rubidium en cesium in hun spectroscoop. Mendelejev werkt korte tijd in hun laboratorium in Heidelberg.

3. De nieuwkomers

Door een invasie van de fysici krijgt de zoektocht naar nieuwe elementen een bijkomend elan. Het traditionele terrein van de chemici is het ballet van de buitenste elektronen; het gegrom van de atoomkern dat van de fysica.

Op de vooravond van de negentiende eeuwwende komt daar verandering in en vervagen de grenzen tussen beide disciplines met de ontdekking van de natuurlijke radioactiviteit (H. Becquerel, 1896). Er ontstaat een nieuw onderzoekdomein: de ontrafeling van de atoombouw en daar kunnen de natuurkundigen ook wat van! Het eerste atoommodel wordt voorgesteld (Rutherford – Bohr – Sommerfeld, 1911-1916) met de cirkelende elektronen (Thomson, 1897) rond de kern van protonen (Rutherford, 1919) en neutronen (Chadwick, 1932).
Ondertussen blijft het zoeken naar elementen, al of niet radioactief, op volle toeren draaien. Marie Curie ontdekt polonium en radium (1898). In de jaren 1890 zien de edelgassen het daglicht en onthullen de “octetregel”: acht buitenelektronen is blijkbaar een ideale rusttoestand waar alle elementen naar streven. John Newlands had dus toch gelijk! De transuranen (Z > 92) ontstaan allemaal kunstmatig door beschieting van de atoomkern van allerhande elementen met projectielen bekomen in het kader van het atoombouwonderzoek (alfadeeltje, elektron, proton, neutron, zwaardere kernen). De mogelijkheden zijn legio, de resultaten vaak onverwacht. De Amerikaanse kernchemicus Glen Seaborg alleen al neemt 8 transuranen voor zijn rekening (1940 – 1958).

Vanaf nu gebeuren de onderzoekingen in gespecialiseerde instituten in Berkeley, Livermore, Dubna, Darmstadt, die hun naam vereeuwigd zien in de tabel.

Voor het ogenblik zijn er 118 chemische elementen gekend, waarvan de eerste 92 in de natuur voorkomen. Zullen er nog meer bijkomen? Waarschijnlijk wel, tot we het “eiland van stabiliteit” zullen bereikt hebben (van Z rond 125? tot rond 135?) waar een optimaal evenwicht tussen protonen en neutronen bestaat. Daarna zal de radioactiviteit waarschijnlijk hernemen.

Een ideale gelegenheid om de rode kaarten van Mendelejev weg te werken!

De bouwers van de tempel

Bekijken wij nu even de historische ontwikkeling van de periodieke tabel zelf. In de loop der tijden zijn er vele pogingen geweest om toch een beetje orde te brengen in deze rijkdom aan bouwstenen van de materie. Wie waren deze architecten? Hoe hebben zij het aangepakt? Wat waren hun resultaten?

Voor zover ons nu bekend, is C.F. Geoffrey de eerste (Franse) scheikundige die een rangschikking maakt van de chemische stoffen (1718). Dat doet hij op basis van hun onderlinge aantrekkingskracht, hun affiniteit. Deze tabel heeft dus een utilitair doel: aantonen welke stoffen vlot met elkaar in verbinding treden. Daardoor moet hij niet alles uit het hoofd leren en onthouden. Hij gebruikt nog steeds de symbolen van de alchemisten.

De Zweed Bergman breidt dit systeem uit en splitst het op in reacties langs droge en langs natte weg (rond 1785). Ook de latere tabel van Mendelejev laat een soort affiniteit zien tussen de elementen van de linkse en rechtse kolommen. Lavoisier publiceert in 1789 een “Lijst van Eenvoudige Substanties” met 33 stoffen waarvan er nu 23 als element worden erkend. Het zijn materialen waarvan hij denkt dat ze niet verder kunnen opgesplitst worden. De lijst bevat verschillende fouten (bv. warmte of “calorique” zou een element zijn, licht of “lumière” ook!), maar kan gezien worden als een verre voorloper van het periodiek systeem van elementen.

Dalton voert het begrip atoom als onvernietigbaar deeltje opnieuw in en bedenkt een symbool voor elk van hen in 1803. In zijn tabel van 19 oktober 1835 maakt hij een onderscheid tussen “elements, oxides, sulphurets, compounds”. Berzelius zal deze symbolen snel vervangen door de afkorting van de Latijnse benamingen, aanvankelijk met weinig succes.

Wordt vervolgd...

Paul Balduck, voorzitter KVCV sectie Historiek
Deel 2 van dit artikel kunt u lezen in editie 1 volgend jaar.
KVCV

Lid worden van de KVCV? Ontdek de voordelen!

Logo KVCV

KVCV Facebook

De KVCV is ook op Facebook te vinden:

facebook