Verenigingen

Zeg en schrijf het eens met chemische elementen!


Arseen (As) en de Anti-Moon (Sb)-sekte

KVCV | vrijdag 16 augustus 2019

Een verhaal vol chemie ter ontspanning en vermaak.

Op een late avond stond Arseen (As) Praseodymium (Pr) – een verlopen I-se chemicus die de nieuwe trends in de chemie allang niet meer kon volgen, op de oud-Fe-markt van Bk, een Te-toeristenstadje in Cf in Am, doelloos tegen een La-paal geleund. Hij staarde wezenloos naar de He-sterren aan de O-arme en CO2-rijke hemel. Op de Pt-blonde Cf-filmsterren was hij allang uitgekeken (tenzij hun laatste lapje Tm ontbrak) en ook de glitter van de Ne-reclame pijnigde zijn ogen te veel. As was een K-kop, die aan de Ga leed, niet meer zo Hg was als een vis en zelfs geen Ag-en Fr meer op zak had. Zijn pacemaker Li-batterij liep ook op haar einde. Hij speelde met de idee toe te treden tot de Sb-sekte, wat voor velen in Cf een echte Sc betekende, en hij was van plan iedereen eens zijn onge-NaCl-en mening te geven.

Br-vliegen

Gezien het drukkende en warme weer had As ook veel last van zwermen Br-vliegen; deze komen over gans Am en in Eu (Po, Fr en Ge inbegrepen) voor, maar ook in In, waar vooral heilige koe-Sr ze aanlokt. ‘Met behulp van een grote H-bom kunnen die vliegen wel allemaal naar de planeten U, Np en Pu gestuurd worden; daar zouden ze wellicht als Cm-osum welgekomen zijn,’ zo filosofeerde As, ‘maar er zijn daar geen koeien! Over die H-bommen weten Albert Es, Lise Mt en Enrico Fm veel meer dan ik, maar No en Md zijn hen hierin dan ook erg behulpzaam geweest.’ Deze historische namen weekten even zijn chemisch gemoed los, maar hij vermande zich met het volgende idee: ‘Al zijn ze niet zoals As Pr in Bk in Cf, Am, geboren, toegegeven ze waren ook niet van de kleine Cd; ze werkten meestal nog in ivoren Kr-Th’s, ze lasten al met Ar, maar menig experiment mislukte en bedekte hen met een laagje C en de restantjes van Md’s tabel. Gelukkig bestaan er nu C-zuigers in Ag-kleur of Cr-glans, die voor een Ni-tje te koop zijn en zelfs O, N, H niet links laten liggen; Pb is hun ietsje te zwaar en te veel N verstikt ze …’

Cf-isch schroot

Tijdens zijn Au-tomatische dromerijen werd As plots opgeschrikt door een Br-fietser, een zekere Ni-colaas Cu-nicum (Cn), die hem scherp en met luidruchtig gebrom de pas afsneed en hem dwong tussen het op de oud-Fe markt aangeboden Cf-ische schroot te wippen, al was hij niet meer zo Hg als voorheen. Bij nader toezien hurkte As nu te midden van geplooide Cu-en Pb-buizen, Ag-bestekken en Ag-kandelaars, Al-folie, Cu-kranen, Fe-draad, lekkende Zn-dakgoten, F-geëtst glas, Kr-tl-buizen, afgedankte Ti-bot­breukpennen, Fe-renfiets- en Au-kettingen, berookte Ru-autobougies, gedeukte Mg-velgen, GaAs-chips, niet perfect gelande Mg-pendel­­raketten, opgebrande P-brand­bommen, aftandse Al-fluit­ketels, oude Si-zonnecellen, lege Pb-accu’s, light Coke Sn-blikjes, Au-digitale pols­-hor­loges, lege Cd-batterijen, Zr-namaak-diamant ringen, afgesleten Os-vulpenpunten, defecte Cs-foto-elektrische cellen en Co-bestralingsbronnen, … om nog maar te zwijgen van al de W-staalprikkeldraad, Cf-prikkelpoppen, gebruikte Ir-injectienaalden, versleten V-gereedschap, afgedankte Mn-bankkluizen, gebroken ZrO2-vuurvaste tegels en tweedehandse schiet-Fe’s.

Klaarwakker

De afkeer en gruwel van As voor al die chemie – eens zijn leven, nu zijn ondergang – nam nu Ti-ische vormen aan; zijn besluit stond vast als een La-paal boven troebel H2O. ‘Ik Zn nog liever tot over mijn oren in de Sr’, vloekte hij luidop, ‘dan hier in Bk te blijven roesten of verkankeren tussen al dat oud-Fe!’ Zijn kernachtige uitlating wekte de oud-Fe-verCu, een zekere Niels B, die al halvelings was ingedut. Deze man probeerde zijn kost te verdienen niet alleen met de verkoop van oud-Fe, maar ook van Be-, Pd-, Si-, en Ca-rijke mineralen uit de woestijngebieden van Cf, maar er kwam geen Cu; ook zijn Ce- en La-vuursteentjes voor sigarenaanstekers (zijn bijverdienste) gingen niet vlot van de hand. De Eu-toeristen waren eerder tuk op F-escerende stickers, op haarspelden en (oor)ringen van Lr, Pd, Ac, Ir, Te en Ru, op lipsticks van As en Tl en op T-shirts van Tm, bedrukt met de slogans ‘Anti-war’ en ‘Sb’. Zonder enige sCr schudde As Pr Niels B klaarwakker en vroeg hem een slok H2O uit zijn Al-drinkbus. Het lauwe Cl- en F-houdend Ca-rijke vocht deed hem even walgen, maar koelde hem toch wat af en bracht As meteen terug bij zijn ideeëngoed omtrent de Sb-sekte. Nu was hij vastbesloten om toe te treden tot de Sb-sekte. Zijn afkeer voor de chemie was nu wel compleet en de anti-Moon-sekte was zijn enige a-chemische toevlucht geworden!

P.S. Dit verhaal dien je wel met een korreltje NaCl te lezen.


Erbium Jodium Vanadium

Erick. J. Vandamme, vakgroep biotechnologie, fac. bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent

Dit artikel is een update en extensie van een eerdere versie van de hand van de auteur, gepubliceerd als: Vandamme, E.J. 1986. As en de Sb-sekte. Chemie-Magazine (KVCV), 12(1) p. 33

KVCV

Lid worden van de KVCV? Ontdek de voordelen!

Logo KVCV

KVCV Facebook

De KVCV is ook op Facebook te vinden:

facebook