Veiligheid & Regelgeving

Duivels dilemma

Hans, een chemicus die een familiebedrijf in snoepgoed leidt, bezoekt een oude studievriend. Die vertelt hem dat hij een voedingsadditief onderzoekt dat ook Hans’ bedrijf gebruikt. Zo begint het artikel ‘Slim omgaan met ethische dilemma’s’ op de website Manage­ment Impact. Het lijkt er sterk op dat de stof kankerverwekkend is. Wat moet Hans met die informele informatie? Zal hij de informatie al delen met zijn medebestuursleden? Of wachten tot de bevoegde instanties in actie komen? Ook dat laatste wringt.

Gewetenloos

Er bestaat een heel oude mop over een boer die zijn buurman vraagt wat die zijn paard geeft gegeven tegen de kolder. ‘Terpentijn’, zegt die.

Apotheker krijgt het voortouw Premium

Utrechtse onderzoekers lanceren een plan om apothekers met een handzame bio-nespresso zelf op het individu afgestemde medicijnen te laten produceren. Is dit de toekomst of een onrealistisch plan?

Nieuwe techniek, nieuwe ethiek Premium

Genoomanalyse wordt steeds goedkoper. Dat creëert nieuwe mogelijkheden om patiënten gerichter te helpen. Maar het werpt ook nieuwe ethische en morele vraagstukken op. Artsen en wetenschappers weten zich er vaak niet meteen raad mee.

Geduld voor Europese plantenveredelaars Premium

Nog niet eerder waren plantenrassen zo efficiënt van nieuwe eigen­schappen te voorzien als met CRISPR-Cas. In de EU is het echter nog onduidelijk of het om ggo’s gaat, dus zijn bedrijven afwachtend.

Naar boven