Milieu

Het broeikaseffect

Wie denkt dat het CO2-probleem pas in onze eeuw een hot topic is, heeft het mis. Arsène Lepoivre duikt de geschiedenis in.

Plasticsoep

Ook plastic valt vroeg of laat uit elkaar. Wat voor effect heeft dat op het milieu, in het bijzonder op het zeeleven, en onze gezondheid? En in hoeverre is bioplastic een duurzaam alternatief?

Zelfvernietigende mug

Na de knipklare muis is er nu ook een knipklare mug die zelf het Cas9-enzym aanmaakt. Dit maakt het makkelijker om genen uit te schakelen met CRISPR-Cas9 en zo hun functie te onderzoeken. Dit schrijven onderzoekers van de universiteit van Californië (Riverside) in PNAS.

Stallucht wassen geeft geen milieuwinst Premium

De provincie Noord-Brabant neemt maatregelen om uitstoot van ammoniak en fijnstof door de intensieve veehouderij te be­perken. Varkenshouders betwis­ten de aanpak en stappen naar de rechter.

Vat op corrosie Premium

De Vlaamse corrosie-expert Herman Terryn kan weer een onderscheiding toevoegen aan zijn prijzenkast. ‘Proberen iets aan corrosie te doen prikkelt mij.’

Naar boven