Nieuws

[Live] Wetenschapsupdates omtrent coronavirus

Daniël Linzel, Puck Moll | dinsdag 26 mei 2020

Het is onmogelijk om alle wetenschappelijke ontdekkingen rondom SARS-CoV-2 en COVID-19 bij te houden. Daarom houden we op deze pagina een overzicht bij waar we doorverwijzen naar studies en aanverwante zaken dat we dagelijks aanvullen. Van sommige artikelen schrijven we nieuwsberichten; de link daarnaartoe kun je hier ook vinden.

Nieuwe berichten verschijnen regelmatig ook op eerdere data, afhankelijk van de publicatiedatum van papers en dergelijke. Bij de meest recente berichten zal op de dag van bijwerken een asterisk (*) staan. 

Tip: als je Ctrl+F indrukt en vervolgens een * invult, kun je makkelijk springen tussen de nieuwe berichten.

27 mei 2020

*Mensen met astma die een puffer gebruiken (inhalatiecorticosteroïden) en de aandoening zo goed onder controle hebben, lopen volgens een aantal onderzoeken toch niet meer risico bij COVID-19 dan mensen zonder astma, meldt de Universiteit Gent.

26 mei 2020

*Een drietal onderzoekers van NYU Langone Health geeft in een viewpoint in JAMA de gevaren aan die kunnen ontstaan wanneer vaccinproductie en -acceptatie te snel gaan. Vooral onder mensen en groepen die sceptisch zijn naar vaccinaties toe kan dat voor (beeld)schade zorgen.

*Chinese wetenschappers isoleerden 206 antilichaampjes tegen SARS-CoV-2 uit B-cellen van acht geïnfecteerde individuen. Een aantal daarvan zijn zeer potent tegen SARS-CoV-2, vooral vanwege hun affiniteit voor ACE2 en het receptorbindend domein (RBD). Opvallend genoeg zagen de onderzoekers geen kruisreacties van de antilichamen met SARS-CoV of MERS-CoV. De resultaten en de kristalstructuur zijn te vinden in Nature

25 mei 2020

Heel de wereld smacht naar een vaccin tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Wat komt daarbij kijken en hoe staat het met de meest in het oog springende initiatieven? Een overzichtsartikel van Jop de Vrieze op onze site lees je hier.

21 mei 2020

In een artikel op de site van Nature halen Natalie Kofler (oprichter Editing Nature) en Françoise Baylis (hoogleraar filosofie en bio-ethicus) tien punten aan waarom zij vinden dat immuniteitspaspoorten een slecht idee zijn. Een aantal van die punten zijn het mysterie rondom de immuniteit van ex-coronapatiënten, de privacy die wordt aangetast, en gemarginaliseerde groepen die extra zullen worden onderzocht.

JAMA Network heeft op haar YouTube-kanaal een video geüpload over antilichaamtests voor corona en wat die ons kunnen zeggen.

20 mei 2020

*Een drietal onderzoekers van de Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, vroeg zich af waarom kinderen minder ontvankelijk voor SARS-CoV-2 lijken dan volwassenen. Het vermoeden was dat de expressie van ACE2-genen in de neus - het eerste contactpunt tussen het virus en mensen - lager is bij kinderen. De resultaten lijken aan te tonen dat dit vermoeden klopt.

*Katherine Whitcroft en Thomas Hummel van de Technische Universität Dresden gaan in JAMA dieper in op reuk- en smaakverlies ten gevolge van het coronavirus en geven details over de klinische stappen die je als zorgmedewerker kunt nemen.

Een studie in Science laat zien dat 9 resusaapjes die een maand geleden met het coronavirus waren besmet en vervolgens zijn hersteld, bij een tweede keer contact met het virus - na een maand - niet ziek zijn geworden. Er is dus sprake van geïnduceerde beschermende immuniteit.

Een Chinese studie in Nature suggereren de onderzoekers dat de ernst van COVID-19 te maken kan hebben met een vermindering van CD3+ T lymfocyten, wat een nauwe connectie heeft met de overreactiviteit van het immuunsysteem (cytokine storm) door bijvoorbeeld Interleukin-6 en -8.

19 mei 2020

Twee cartoonisten uit Nieuw-Zeeland laten in een serie animaties zien wat de effecten van social distancing zijn in deze coronatijden.

18 mei 2020

*Antimicrobial Research Insights deelt haar zorgen over de potentiële gevaren die kunnen volgen op de coronapandemie in verband met antimicrobiële resistentie.

Een antilichaam dat is gehaald uit een individu dat SARS heeft gehad in 2003, lijkt te werken tegen pseudovirussen van SARS-CoV-2 alsook tegen de real deal. De internationale groep wetenschappers laten zien dat het antilichaam werkt tegen het Spike-eiwit dat de coronavirussen kenmerkt, schrijven ze in Nature.

Nature publiceerde een stand-van-zaken-artikel over wat het dier kan zijn geweest waardoor SARS-CoV-2 is overgesprongen van vleermuizen op mensen. Het Javaans schubdier werd eerder al aangewezen als kandidaat (zie 26 maart), maar daar bestaat nu ook twijfel over.

15 mei 2020

*Chemistry & Engineering News schrijft in een artikel over de gevaren van het gebruik van artemisinine tegen COVID-19 dat onder andere door de president van Madagascar wordt gepromoot en door andere Afrikaanse landen wordt ingezet. De WHO geeft aan dat het een onbewezen middel is, ernstige bijwerkingen kan opwekken en bovenal resistentie bij malariaparasieten teweeg kan brengen.

Aan de Ben Gurion universiteit is een coronatest ontwikkeld die binnen een minuut via een ademtest, een neus- of keelsample kan laten zien of je besmet bent. In de proeven haalden de Israëli's een precisie van meer dan 90 %.De test wordt momenteel gevalideerd.

14 mei 2020

In het Max Planck Instituut in Duitsland is een groep bezig met het ontwikkelen van een vaccinatietechniek tegen SARS-CoV-2 die niet via een naald toegediend wordt, maar die je via je huid kunt opnemen.

Amerikaanse onderzoekers hebben een strategie gebaseerd op CRISPR-Cas13 ontwikkeld die tegen SARS-CoV-2 en het verkoudheidsvirus werken als een antiviraal middel. De onderzoekers hebben het heel leuk PAC-MAN genoemd (prophylactic antiviral CRISPR in human cells). Een groep van zes CRISPR-RNA's zouden 90 % van alle coronavirussen moeten kunnen uitschakelen.

Een studie in Nature Machine Intelligence vond drie biomarkers die laten zien of iemand met COVID-19 een verhoogd risico loopt om te overlijden, met een precisie van 90 % tien dagen van te voren. Het gaat daarbij om lactic dehydrogenase (LDH), lymfocyten en high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP). Met deze informatie kun je de focus op de personen met de hoogste overlijdenskans leggen.

13 mei 2020

In The New England Journal of Medicine laat een groep onderzoekers uit Duitsland zien welke organen SARS-CoV-2 naast de longen nog meer kan beschadigen. De lijst omvat het hart, de lever, het brein en vooral de nieren

Op Frontiers in Public Health is een samenvatting verschenen van de epidemiologie, ziekteverloop, klinische ontwikkelingen, diagnose en behandelingen rondom SARS-CoV-2 en COVID-19.

In een gesloten ruimte blijven orale druppeltjes die vrij komen bij (hard) praten tussen de 8 en 14 minuten hangen. Een viertal Amerikaanse onderzoekers stelt in PNAS dat het overbrengen van SARS-CoV-2 best wel eens voor een groot deel via spraak kan gebeuren.

In minidarmpjes wordt SARS-CoV-2 geholpen door twee serine-proteases (TMPRSS2 EN TMPRSS4) die zorgen dat het virus de gastheercel binnen kan komen, laten Amerikanen zien in Science Immunology. De resultaten hinten dat de darmen dus ook een rol kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus
Op dezelfde dag publiceerden Chinese onderzoekers in Nature Medicine ook over darmorganoïden, en laten zien dat darmorganoïden van de hoefijzerneusvleermuis geïnfecteerd kunnen raken met SARS-CoV-2. Verder opperen ze net als de hiervoor genoemde paper dat de darmen een transmission route kan zijn voor het virus. 

12 mei 2020

Chemical & Engineering News komt met een update over adenovirale vectoren in genetisch gemanipuleerde verkoudheidsvirussen in vaccins tegen het SARS-Cov-2-virus: wat zijn het, wie maken het en is het effectief?

De EMA heeft laten weten een 'rolling review' te zijn gestart rond het antivirale middel remdesivir (oorspronkelijke bericht 6 mei). Een rolling review is een aanpak die bedoeld is om veelbelovende geneesmiddelen tegen COVID-19 sneller te kunnen beoordelen. De start van deze procedure wil nog niet zeggen dat de EMA er al van overtuigd is dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Uit een Chinese studie komt naar voren dat een coronavirus-infectie bij kinderen zich in een vroeg stadium wel 's heel anders kan uiten dan eerder gedacht, meldt EurekAlert. De onderzoekers melden in Frontiers in Pediatrics dat kinderen die ziek zijn en diarree hebben gecombineerd met koorts of een geschiedenis van blootstelling aan het coronavirus gezien moeten worden als mogelijk geïnfecteerd.

In de VS zijn zes ernstig zieke coronapatiënten behandeld met een experimentele hartceltherapie, aldus EurekAlert. Bij vier van de zes patiënten sloeg het middel CAP-1002 aan. CAP-1002 bevat cardiosphere-derived cells (CDCs); cellen die in het lab zijn opgekweekt uit menselijk hartweefsel. Voor de originele papier zie hier.

11 mei 2020

Op Vimeo staat een prachtige animatie die de verschillende onderdelen van het coronavirus laten zien.

Een studie in JAMA laat zien dat er wat betreft sterfgevallen in het ziekenhuis waarschijnlijk geen significant verschil is voor patiënten die alleen azythromicine, alleen hydroxychloroquine, een combinatie van de twee of helemaal geen medicijn krijgen. De auteurs geven wel toe dat hun interpretatie van deze gegevens gelimiteerd zouden kunnen zijn doordat de studie terugkijkt en daardoor misschien niet helemaal unbiased is.

De Belgische overheid investeert € 20 miljoen in een landelijke 'vaccinopolis'. Het project zal geleid worden door epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) en immunoloog Arnaud Marchant (Université libre de Bruxelles). Dit initiatief moet gaan helpen om zo snel mogelijk de beste vaccins te selecteren voor de bestrijding van epidemieën als COVID-19.

10 mei 2020

'Coronavirus dims chemistry job market prospects' kopte C&EN op 10 mei. Zowel chemici in het bedrijfsleven als binnen universiteiten gaan onzekere tijden tegemoet, zo stellen betrokkenen in dit artikel.

Onderzoekers van het UMC Groningen ontdekten in oudere mannen en vrouwen met hartklachten in twee onafhankelijke cohorten dat mannen een hogere concentratie ACE2-eiwitten in het bloed hebben dan vrouwen. Dat maakt hen bevattelijker voor COVID-19. Dit heeft verder niks te maken met angiotensine receptorblokkers (ARB's) of ACE-inhibitors, die geen effect lijken te hebben op de hoeveelheid ACE2 in het bloed. Het onderzoek staat in het European Heart Journal.

8 mei 2020

Na een succesvolle klinische test met remdesivir, waardoor patiënten met COVID-19 consequent eerder het ziekenhuis konden verlaten, gaat de National Institute of Allergy and Infectious Diseases een nieuwe trial starten om te kijken of het toevoegen van een ontstekingsremmer nog sneller tot genezing leidt. Als ontstekingsremmer kiezen ze baricitinib.  

Rutgers University of New Jersey heeft toestemming gekregen van de Food and Drug Administration voor een speekseltest die mensen thuis uit kunnen voeren en op kunnen sturen naar laboratoria.

In een review van een internationaal onderzoeksteam van verschillende longziektes, beschrijven de auteurs een aantal karakteristieken in scans van de longen die zich voordoen in dit soort aandoeningen, waaronder COVID-19. De review is te lezen in The American Journal of Roentgenology

Het Groningse ViroTact heeft bijna een test klaar die in 30 seconden aan moet kunnen tonen of iemand besmet is met het coronavirus. Het moet binnen 8 weken beschikbaar zijn, aldus het persbericht.

De Food and Drug Administration heeft RedHill Biopharma toestemming gegeven voor een fase 2 klinische test met opaganib, nadat zes patiënten die aan ernstige COVID-19 leden het middel kregen en daardoor uiteindelijk het ziekenhuis konden verlaten.

Een nieuwe lateral flow-test die onder andere ontwikkeld is door het Belgische Coris BioConcept en de ULB kan in 15 minuten laten zien of samples uit keel- en neusholtes antigenen tegen COVID-19 bevatten. De test is in bijna alle negatieve gevallen correct, maar in positieve gevallen is het in zo'n zes à zeven op de tien gevallen correct. Het artikel staat in frontiers in Medicine.

7 mei 2020

De Amerikaanse bioethicus Leigh Turner wijst op het gevaar van bedrijven die niet-bewezen 'stamcelbehandelingen' verkopen tegen COVID-19. Turner spreekt zijn zorgen uit in Cell Stem Cell.

Als je COVID-19 hebt, heb je grote kans dat je vanaf de derde dag reukverlies kunt ondervinden, publiceerden Zwitserse en Amerikaanse onderzoekers in Otolaryngology-Head and Neck Surgery

The Lancet Rheumatology publiceerde een artikel over een kleine groep (29) Italiaanse patiënten met ernstige COVID-19 waarvan een deel het reumamiddel anakinra kreeg. De studie liet een verhoogde overlevingskans en een algemene verbetering van het ziekteverloop zien van degenen die het middel kregen.

Met cryo-elektronenmicroscopie konden Duitse onderzoekers de replicerende vorm van het eiwit RNA-afhankelijk RNA-polymerase (RdRp) van SARS-CoV-2 bestuderen. De resultaten staan in nu nog op BioRxiv.

Het kankermedicijn carmofur inhibeert de hoofdprotease van SARS-CoV-2, ontdekten Chinese onderzoekers. Zij publiceren in Nature Structural & Molecular Biology de kristalstructuur van MPRO samen met carmofur. Het middel kan een stap zijn naar een antiviraal medicijn, aangezien het het coronavirus op micromolair niveau blokkeert.

Door interacties te laten gebeuren door mensen die al immuun zijn voor COVID-19 (interaction substitution), krijg je een soort 'immuniteitsschild' wat beter is voor de samenleving dan social distancing en lockdowns, zo pleiten onderzoekers in een brief in Nature Medicine. Serologische tests zijn hiervoor wel heel erg van belang.

6 mei 2020

De Britse Petre Cristian Ilie, Simina Stefanescu en Lee Smith opperen in Aging Clinical and Experimental Research dat er een link kan bestaan tussen de hoeveelheid vitamine D in mensen en sterfgevallen door COVID-19. Ouderen in Spanje, Zwitserland en Italië hebben veel minder vitamine D in hun lichaam dan gemiddeld en zijn deel van de risicogroep. De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar een mogelijk verband.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie gaat haar expertises in life sciences inzetten om te helpen bij het testen van coronapatiënten.

Op bioRxiv stond een paper waarin Chinese onderzoekers een gezuiverde en geïnactiveerde SARS-CoV-2 vaccin-kandidaat (PiCoVacc) hebben ontwikkeld. De paper is vandaag officieel gepubliceerd in Science. In tests met muizen, ratten en makaken was immuniteit voor tien verschillende SARS-CoV-2-stammen. Verder onderzoek in de makaken laat zien dat het veilig is, en de onderzoekers pleiten daarom ook voor een snelle toelating tot klinische tests.

5 mei 2020

Het YouTube-kanaal van de American Chemical Society, Reactions, heeft een nieuwe video waarin de presentatoren een aantal virologen vraagt waarom er nog geen antiviraal medicijn is

Het Vlaamse Imec gaat in samenwerking met het Amerikaanse Roswell Biotechnologies de eerste commerciële chips ontwikkelen waarin moleculen als elektronische sensor worden gebruikt. Deze chips in combinatie met het eveneens nieuwe DNA-sequencing-platform van Roswell Biotechnologies moeten het mogelijk maken om snel infectieziektes, zoals Covid-19, te kunnen opsporen.

HonorHealth en Translational Genomics Research Institute.gaan een nieuwe behandelmethode uitproberen bij patiënten met milde tot ernstige COVID-19. De behandeling bestaat uit Atovaquone en azithromycine en zal in een klinische test verder onderzocht worden.

Xavier Saelens (UGent/VIB) heeft samen met Amerikaanse onderzoekers een single-domain antibody – geïsoleerd uit een lama – gekarakteriseerd dat bindt aan de spike-eiwitten van het SARS-CoV-2-virus; eiwitten die cruciaal lijken te zijn voor het coronavirus om gastheercellen te kunnen binnen dringen. De preprint van deze paper vind je in het bericht onder 29 april.

De Nederlandse overheid heeft een miljoen coronatests aangeschaft waarmee je kunt testen of iemand COVID-19 heeft gehad, aangezien het zoekt naar antilichamen tegen het virus. Sanquin, het RIVM en een aantal medisch laboratoria gaan de tests steekproefsgewijs uitvoeren, meldt het persbericht van de Rijksoverheid.

Een grant voor onderzoek naar het overspringen van het coronavirus van vleermuizen naar mensen is ingetrokken. De grant was uitgereikt aan China door de Verenigde Staten, maar is waarschijnlijk door politieke druk stop gezet, bericht ChemistryWorld.

4 mei 2020

Om alle Covid-19-publicaties zo snel mogelijk te kunnen reviewen, deed een groep van wetenschappelijke uitgeverijen en communicatieorganisaties op 27 april via een open brief een oproep aan mensen om zich aan te melden als extra reviewkracht. Het initiatief is mede op poten gezet door de in Nederland gebaseerde internationale gemeenschap van open access uitgevers OASPA. Op 29 april hadden zich al duizend onderzoekers uit zeventig landen gemeld.

Het is onderzoekers gelukt om met behulp van gistcellen verschillende bestaande virussen na te maken in het lab. Zo konden ze met DNA-fragmenten binnen een week het SARS-CoV-2-virus in elkaar knutselen, staat in Nature.

Britse en Amerikaanse onderzoeken analyseerden de suikermoleculen (glycanen) op het Spike-eiwit van SARS-CoV-2, de uitsteeksels die je op plaatjes ziet, en hoe die analyses in verhouding staan tot de ontwikkeling van vaccinaties. De resultaten staan in Science.

Gecombineerd onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Erasmus Universitair Medisch Centrum laat een menselijk monoklonaal antilichaam zien dat SARS-CoV-2 (en SARS-CoV) kan neutraliseren in een celcultuur. Met het antilichaam zou je antigenen kunnen opsporen en heeft de potentie om COVID-19 te behandelen of te voorkomen.

2 mei 2020

Chemical & Engineering News komt met een artikel over de opheldering van de eiwitstructuren van SARS-CoV-2. Hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan en wat de volgende stappen zijn in het zoeken naar een geneesmiddel zijn onderwerpen die aan de orde komen.

1 mei 2020

Je kunt via ademen en praten waarschijnlijk al het coronavirus overbrengen op anderen, vermoeden onderzoekers van Exponent in Risk Analysis; an international journal.

Chinese onderzoekers hebben de structuur van het RNA-afhankelijk RNA-polymerase van SARS-CoV-2 vastgelegd met cryo-elektronenmicroscopie. Dat enzym is hetgeen waar remdesivir op aanvalt. Met de opheldering hopen de Chinezen dat er gerichter kan worden gezocht naar een medicijn tegen COVID-19.

Een groep Nederlandse wetenschappers heeft darmcelorganoïdes gekweekt om te kijken of SARS-CoV-2 die kan infecteren en of je het virus daarmee ook kunt bestuderen. Dat blijkt inderdaad te kunnen, omdat enterocyten (darmcellen) een grote hoeveelheid ACE2 aanmaken, het eiwit waarmee het virus de cel binnenkomt, staat in Science.

30 april 2020

Onderzoekers van het LUMC bevestigen in Thrombosis Research dat bij bijna 50 % van de 184 kritische patiënten met COVID-19 uit Nederlandse ziekenhuizen trombotische complicaties optreden. Bij bijna 90 % van hen ging het om een longembolie. Deze studie is een vervolg op een studie in hetzelfde tijdschrift van 10 april over dezelfde patiënten, waarbij ze 'slechts' 37 % met trombotische complicaties vonden.
Onderzoekers uit Ierland publiceerden ook over bloedstollingen bij COVID-19-patiënten, maar focusten meer op de etniciteit van de patiënt.

The New York Times komt opnieuw met een briljant artikel over het coronavirus, dit keer met een focus op de oorsprong en verspreiding van mutaties.

Omdat zich bij COVID-19 cardiovasculaire complicaties kunnen voordoen, pleiten onderzoekers uit Peking, China, voor het toedienen van bewezen middelen aan patiënten met COVID-19 die daartegen helpen, en nog wat terughoudend te zijn met nieuwe, nog onbewezen medicijnen. Hun onderzoek naar de onderliggende hart- en vaatproblemen publiceerden ze in frontiers in Cardiovascular Medicine.

29 april 2020

In de grootste klinische studie naar remdesivir tot nu toe blijkt dat het middel zeker een antivirale werking heeft en de virusreplicatie kan tegenhouden. In de studie waren de coronapatiënten die remdesivir kregen na 11 dagen beter, bij de placebogroep was dat 15 dagen

Antilichamen uit lama's die werken tegen SARS-CoV en MERS-CoV blijken ook actief te zijn tegen SARS-CoV-2, blijkt uit een preproof in Cell. Het antilichaam bindt zich aan de spike-eiwitten die op de buitenkant van het virus zitten en die het virus gebruikt om de cel binnen te komen.

Chinese onderzoekers hebben een monoclonaal antilichaam ontdekt, Tocilizumab, dat ontstekingsremmend werkt in kritieke patiënten met COVID-19, melden zij in PNAS. Onder andere de University of California, San Diego, gaat met dit middel ook klinische tests doen met zo'n 300 mensen, laten ze op hun website weten.

28 april 2020

Een groep onderzoekers lijkt een verband te hebben gevonden tussen het opnemen van het voedingssupplement selenium en de uitbraak van COVID-19. Selenium werkt in het lichaam als antioxidant in de vorm van selenoproteïnes en heeft een antivirale functie. Bij seleniumtekorten in bepaalde gebieden in China zagen de onderzoekers dat uitbraken van andere virologische ziektes hoger waren dan waar een juist seleniumniveau in de populatie was. Hetzelfde lijkt te gelden voor de SARS-CoV-2-uitbraak. Het zijn nog geen harde cijfers, maar zeker een oproep tot nadere studie, aldus de auteurs in The American Journal of Clinical Nutrition.

Nature heeft een aantal grafieken ontworpen die alle verschillende soorten vaccins in ontwikkeling tegen SARS-CoV-2 laat zien en er uitleg bij geeft.

C&EN wijdt een artikel aan de vraag hoe de coronapandemie de farmaceutische industrie, en in het bijzonder de locaties van haar productielijnen, zal beïnvloeden. Westerse producenten raken steeds meer afhankelijk van fabrieken in onder meer China en India, en dat brengt in deze tijd extra onzekerheid met zich mee. Hoe kunnen Westerse fabrikanten hun productie blijven garanderen?

Het lastigste onderdeel van de structuuropheldering van het coronavirus blijken telkens weer de glycanen, de suikereenheden aan het oppervlak van het virus – toch een essentieel stukje van de puzzel. Een artikel van C&EN (22 april) schijnt licht op de toegevoegde waarde van massaspectrometrie in dit verhaal (naast cryo-EM en röntgenkristallografie). Ook The Scientist besteedde eerder aandacht aan deze bottleneck (9 april). Dit artikel toont een tweetal fraaie animaties die onder meer de glycanen in beeld brengen. In beide verhalen komt Chris Oostenbrink aan het woord, een Nederlandse hoogleraar werkzaam aan de University of Natural Resources and Life Sciences in Wenen.

Wetenschapscommunicator René Fransen (Rijksuniversiteit Groningen) schrijft in het Nederlands Dagblad over de feiten en fabels rondom het coronavirus, 5G, Bill Gates, mondkapjes en vaccinaties.

27 april 2020

Moderna en Lonza gaan samenwerken om een mRNA vaccin te ontwikkelen tegen SARS-CoV-2. Ze willen er uiteindelijk een miljard per jaar kunnen maken. De fase 3 studie met het vaccin staat in de herfst op de planning.

Onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum ontdekten dat ACE2 - waarmee SARS-CoV-2 de cel binnenkomt en waar een grote focus op ligt - nog een functie heeft waar eigenlijk niet naar gekeken wordt. Zonder ACE2 speelt zich namelijk een mechanisme af dat ervoor zorgt dat kleine bloedvaatjes in de longen gaan lekken, wat resulteert in longontstekingen die we in COVID-19 zien.

Chinese onderzoekers publiceren in Nature over de aerodynamische eigenschappen van SARS-CoV-2, ofwel hoe het virus zich via aerosolen verspreidt. Ze deden hun onderzoek in twee ziekenhuizen in Wuhan, waaruit bleek dat goed geventileerde patiëntenruimtes weinig virusdeeltjes in de lucht hadden, maar op plekken als ziekenhuistoiletten juist een grote hoeveelheid te vinden is.

Conjugeer je squaleen aan adenosine en verpak je het vervolgens in α-tocopherol (vitamine E), dan heb je multidrug nanodeeltjes die bij ongecontroleerde ontstekingen kunnen helpen. Bij COVID-19 bestaat het vermoeden dat dit soort ontstekingen de sterfgevallen veroorzaakt, aldus Franse onderzoekers in Science Advances.

The nanoparticles are made by conjugating squalene, an endogenous lipid, to adenosine, an endogenous immunomodulator, and then encapsulating α-tocopherol, a natural antioxidant.

Mensen met hypertrofische obstructieve cardiomyopathie hebben een grotere kans op een slechte COVID-19 diagnose omdat het hart meer ACE2-eiwitten aanmaakt, het eiwit waarmee SARS-CoV-2 de cel binnendringt, staat in Mayo Clinic Proceedings.

25 april 2020

Het Vlaamse de Standaard meldt in een artikel dat het virus elk deel van het menselijk lichaam kan aantasten, zo blijkt uit autopsies. Longschade blijft doodsoorzaak nummer 1.

24 april 2020

Een Amerikaans-Canadees onderzoeksteam meldt in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dat bij het roken van sigaretten ACE2 in de longen vrijkomt, de receptor waaraan SARS-CoV-2 zich bindt en menselijke cellen binnenkomt. Roken zou het risico op een hevigere vorm van COVID-19 kunnen verhogen. Deze vondst bevestigt een eerder gepubliceerde paper (zie de berichtgeving op 8 april).

Als je meer neutrophil extracellular traps (NET's) hebt in je bloed, heb je kans op een hevigere vorm van COVID-19, staat in JCI Insights. De NET's dragen waarschijnlijk bij aan het vrijkomen van cytokines en ademstilstand.

Het verliezen van de reukzin als symptoom van COVID-19 kan wel eens een goed teken zijn. Onderzoekers publiceren in International Forum of Allergy & Rhinology dat in een studie onder mensen die wel of niet in het ziekenhuis opgenomen werden de mensen met verlies van geur niet werden opgenomen omdat de ziekte in hen slechts mild was.

Computerwetenschappers en biologen hebben met machine learning de genoomkenmerken van SARS-CoV-2 gevonden en geven meteen meer aanwijzingen dat het virus inderdaad van vleermuizen afkomstig is, schrijven ze in PLOS ONE.

Chloroquine difosfaat in een hoge dosis kan leiden tot hartklachten (lager QTc-interval), ontdekten Braziliaanse en Spaanse onderzoekers in een fase 2b klinische studie. De studie in JAMA was te klein (81 deelnemers) om positieve effecten te meten.

Amerikaanse wetenschappers onderzochten welke soorten commercieel verkrijgbare stof nanodeeltjes (10 nm tot 6 µm) het beste tegenhouden. Het blijkt dat een combinatie van katoen met een hoge 'draaddichtheid' en zijde, chiffon of flanel het beste werkt, maar dat openingen rondom het gezicht de efficiëntie sterk naar beneden halen, staat in ACS Nano.

Een viertal van The University of North Carolina at Chapel Hill hebben een zeer uitgebreide review gepubliceerd in Frontiers in Microbiology, waarin ze ingaan op vaccins, gentherapieën en antivirale medicijnen rondom coronavirussen, met een focus op SARS-CoV-2

Medisch onderzoekers uit New York rapporteren over het gebruik van hydroxychloroquine in combinatie met azithromycine tegen COVID-19 nadat dit was voorgesteld. Van beide middelen is namelijk bekend dat ze hartritmestoornissen teweeg kunnen brengen (het QT-interval wordt langer). In een eerdere (kleine) studie onder jonge vrijwillligers leek het effect mild, maar in de groep met COVID-19 die in deze paper uit Nature medicine staan was het effect zwaarder. Advies van de auteurs: blijf de harten van patiënten die nieuwe/experimentele medicijnen/therapieën krijgen in de gaten houden!

23 april 2020

Een lateral flow immuno-assay met lanthanide-gedoopte polystyreennanodeeltjes kan anti-SARS-CoV-2 Immunoglobuline G in menselijk bloedserum in tien minuten detecteren, schrijven onderzoekers in Analytical Chemistry. Het is gevoeliger dan de standaard PCR-methodes en kan bij twijfelachtige gevallen de doorslag geven.

De biochipbedrijven Surfix, LioniX International en Qurin gaan met financiële steun van PhotonDelta diagnostische tests maken voor SARS-CoV-2 en COVID-19. De test, gebaseerd op een fotonische biochip, moet binnen vijf minuten uitslag geven en is waarschijnlijk binnen zes tot negen maanden beschikbaar. 

Een samenwerking tussen meerdere Nederlandse universiteiten laat in Radiology zien dat COVID-19 bloedstollingen/thrombose-achtige verschijnselen kan veroorzaken en wat je er tegen kunt doen.

Een paper in Nutrients laat zien dat het nemen van vitamines en omega-3-vetzuren een goede manier is om je immuunsysteem op te krikken en voor te bereiden op een aanslag van SARS-CoV-2, en dat het nemen van meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine C en D ook een goede opties is. Onder de vitamines vallen vitamine A, B6, B12, C, D, E en foliumzuur/folaat.

In een persbericht van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) staat een link naar de eerste resultaten van het Lifelines onderzoek (zie de berichtgeving onder 30 en 31 maart). Het Noord-Nederlandse onderzoek stuurt elke week aan 135.000 deelnemers een vragenlijst, waarvan er al ruim 160.000 zijn ingevuld. De resultaten vind je op www.coronabarometer.nl.

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen, het CBG, roept onderzoeksgroepen die werken aan medicijnen en/of vaccins tegen COVID-19 op om advies in te winnen bij het college. Op die manier hoopt het CBG onderzoekers sneller een beter inzicht te kunnen geven in de veiligheid en werking van (bestaande) medicijnen met oog op behandeling van COVID-19. Eerder vandaag volgde al een waarschuwing van de European Medicine Agency (EMA) voor het risico op ernstige bijwerkingen van chloroquine en hydroxycholoroquine - beide malariamedicijnen - bij coronapatiënten.

Het UMCG meldt dat het twee specifieke celtypes in de neus heeft geïdentificeerd die waarschijnlijk dienen als initiële infectieplaatsen voor SARS-CoV-2. Deze conclusie, gepubliceerd in Nature Medicines, volgt uit een analyse van data van de Human Cell Atlas, en vormt een samenwerking tussen het UMCG, het Wellcome Sanger Institute en de Université Cote d’Azure. 

22 april 2020

Op MedRxiv is een paper verschenen waarin de onderzoekers laten zien dat speekselmonsters nog gevoeliger en consistenter zijn dan monsters uit de neus- of keelholtes voor het aantonen van COVID-19.

Onderzoekers van onder andere de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zijn bezig met de ontwikkeling van een passief vaccin tegen SARS-CoV-2, waarin ze antilichamen ontwikkelen die specifiek werken tegen de spike-eiwitten aan het oppervlak van het virus.

Olga Hart en Rolf Halden van de Arizona State University analyseerden de mogelijkheid om de SARS-CoV-2-uitbraak te monitoren via techniek 'afvalwater-gebaseerde epidemiologie'. Op basis van afvalwater, zo suggereren ze, kun je een geïnfecteerd individu opsporen in een groep tussen de honderd en twee miljoen. In totaal zou je meer dan twee miljard mensen met iets meer dan honderdduizend rioolsystemen kunnen screenen, schrijven ze in Science of the Total Environment.

21 april 2020

Nanostics ontwikkelt een bloedtest om in patiënten met COVID-19 aan te tonen hoe ernstig het ziekteverloop zal zijn, aldus een nieuwsbericht op EurekAlert!.

Bij longbeschadiging maakt het lichaam meer ACE2 aan door interferonen, natuurlijke eiwitten die vrijkomen bij geïnfecteerde cellen. SARS-CoV-2, dat de longen infecteert, maakt dus eigenlijk meer 'deurtjes' voor zichzelf, omdat ACE2 het eiwit is waarmee SARS-CoV-2 de cel binnen gaat, zo suggereert een grote groep Amerikaanse wetenschappers in Cell.

GSK en Sanofi gaan samenwerken voor een vaccin tegen SARS-CoV-2. Met recombinant DNA heeft Sanofi een antigen ontwikkeld waarbij het de eiwitten op het oppervlak van SARS-CoV-2 matcht. GSK heeft een adjuvans voor het vaccin dat ervoor zorgt dat je minder vaccin per persoon nodig hebt. 

Novartis geeft financiële steun aan een groot klinisch onderzoek, waarin het effect van hydroxychloroquine op coronapatiënten in het ziekenhuis in een fase 3 klinische test wordt onderzocht, zo meldt de Vereniging Innovatieve Geneeskunde.

De Nederlands tak van Atos heeft laten weten deel te nemen aan de wereldwijde Covid-19 Open Research Dataset Challenge van Kaggle. Kaggle is een online community van AI- en machine learning-experts. Het idee achter de challenge is dat er inmiddels enorm veel onderzoeksdata rond COVID-19 beschikbaar is en dat AI en machine learning kunnen helpen om missing links te vinden om een oplossing te versnellen. 

Het Oostenrijkse bedrijf Viravaxx werkt samen met de Medische Universiteit van Wenen aan een geïntegreerd immunodiagnostisch- en vaccinatieplatform voor COVID-19. Aan de basis hiervan ligt het Si/SiO2-microchiptechnologieplatform van Viravaxx.

20 april 2020

Een aantal onderzoekers van Washington University in St. Louis hebben een nieuw detectiesysteem ontworpen: een snelle, zeer gevoelige en accurate biosensor met zeer sterke fluorescentie, staat in Nature biomedical engineering. Hoofdonderzoeker Srikanth Singamaneni verwacht dat dit systeem honderd keer gevoeliger is voor het detecteren van COVID-19 dan conventionele tests, meldt hij op EurekAlert!.

De eerste humane testen met COVID-19-vaccins kunnen we half mei verwachten, aldus een artikel in C&EN. Het zou gaan om minimaal tien testen, afkomstig uit China, de VS, het VK en Australië.

Het Vlaamse VUB stelt haar KingFisher-robot ter beschikking om mee te helpen in de gigantische vraag naar testcapaciteit. Normaal gesproken doet de robot dienst in het Lab voor Structurele Biologie van het VUB en is voor zijn nieuwe tijdelijke taak nu verhuisd.

Amerikaanse onderzoekers hebben toestemming gekregen van de FDA voor een klinische trial met stamcellen tegen COVID-19. Het doel is de levensbedreigende longontsteking die met een corona-infectie gepaard kan gaan, te voorkomen.

19 april 2020

Koreaanse onderzoekers ontwikkelden een alternatieve test voor de standaard PCR-methode, de zogenoemde reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) analyse. De methode kan tot honderd RNA-kopietjes van SARS-CoV-2 detecteren en er is geen sprake van cross-contamination met andere coronavirussen, schrijven ze in The Journal of Molecular Diagnostics.

Omdat SARS-CoV-2 aan mutaties onderhevig is, vragen Australische onderzoekers zich af of de huidige diermodellen voor klinische studies, die een van de vroegst-beschikbare strains gebruiken, wel geschikt zijn. Ze komen met een andere aanpak in Transboundary and Emerging Diseases.

18 april 2020

Op MedRxiv verscheen onderzoek uit Italië waarin wetenschappers naar een klein plaatsje - Vo -  keken nadat de eerste COVID-19 dode werd geconstateerd. Na de constatering ging het hele dorp in lockdown, waardoor de onderzoekers de situatie goed konden bestuderen.

Nanobodies - kleinere versies van antibodies - uit kameelachtigen kun je inzetten tegen SARS-CoV-2 omdat die binden aan het spike-eiwit dat het virus gebruikt om de (menselijke) cel binnen te komen, aldus onderzoekers van Protein Production UK en The Rosalind Franklin Institute.

17 april 2020

Onderzoekers van Mount Sinai (New York) publiceerden een uitgebreid protocol voor een serologisch assay, antigenproductie en een test-setup voor SARS-CoV-2. Alle benodigde materialen, handelingen et cetera staan in het artikel in Current Protocols beschreven. 

In Med publiceerden Chinese onderzoekers dat twee soorten medicijnen geen significante verbeteringen teweeg brengen in COVID-19 patiënten. Het gaat hierbij om lopinavir/ritonavir en arbidol, staat in de preprint.

In Wageningse bioreactoren groeien de eiwitbouwstenen voor een COVID-19 vaccin. Lees hier ons nieuwsbericht.

In Science rapporteren Nederlanders van onder andere het Erasmus Universitair Medisch Centrum een studie waarin ze SARS-CoV-2, SARS-CoV en MERS-CoV en het ontstaan van de bijbehorende ziektes vergelijken in Java-apen.

Gentse onderzoekers gaan bekijken of er een verband is tussen de ernst van COVID-19 en seleniumtekort. Veel Vlamingen kampen met een lichamelijk tekort aan dit element, en er bestaat een link tussen seleniumtekort en ontstekingen na virusinfecties. 

De Vrije Universiteit Brussel gaat bloedsamples van patiënten verzamelen om te kijken naar de immuunresponsen en welke immuuncellen een rol spelen na of tijdens een COVID-19-infectie.

In een YouTube-filmpje leggen onderzoekers van Flanders Make @ UAntwerpen uit hoe een nieuwe techniek zorgt voor makkelijker en veiliger longonderzoek. Het is namelijk een stethoscoopsysteem op afstand, wat de werklast van medisch personeel aanzienlijk vermindert. Na tests komt het systeem als opensource beschikbaar voor artsen over de hele wereld.

16 april 2020

Think Pink Europe gaat samen met een Italiaans-Belgisch bedrijf vanaf volgende week 100.000 mondmaskers per dag maken om kwetsbare groepen en het algemene publiek van bescherming te voorzien.

Het Radboudumc gaat op zoek naar antistoffen tegen het coronavirus in neusvocht. En richt daarmee zijn pijlen dus niet op antistoffen in bloed wat doorgaans de methode is. Het idee erachter is dat milde infecties of infecties die zonder symptomen verlopen - zoals van andere luchtweginfecties bekend is - soms wel antistoffen kunnen opwekken in de bovenste luchtwegen, maar niet in het bloed. De hoop is dat deze aanpak ook meer licht kan schijnen op in hoeverre kinderen besmet zijn geweest met het coronavirus - zij vertonen doorgaans geen of slechts milde klachten.

Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een SARS-CoV-2-test op basis van CRISPR-Cas. Volgens hun publicatie in Nature Biotechnology van vandaag kan deze tool binnen 45 minuten een even nauwkeurig resultaat produceren als de gangbare RT-PCR-methode die al snel een paar uur in beslag neemt.

Het Radboudumc gaat samen met het UMC Utrecht onderzoeken of het BCG-vaccin (tegen tuberculose) bij zestigplussers de kans op infectie met het coronavirus verkleint en/of dat het de ernst van de symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt. 

15 april 2020

Genetische variëteit kan uitmaken hoe je immuunsysteem reageert op SARS-CoV-2. In human leukocyte antigen (HLA)-genen bevinden zich variaties tussen individuën. Dat kan ervoor zorgen dat je een heftige of een milde vorm van COVID-19 krijgt, beschrijven Amerikaanse wetenschappers in Journal of Virology (preprint).

Zuid-Koreaanse onderzoekers ontwikkelden een snelle coronatest op basis van een field-effect transistor biosensing device. Op de grafeenlagen van de field-effect transistor zetten ze spike-antilichaampjes die zich specifiek op SARS-CoV-2 richten. Samples uit de neus- en keelholtes van COVID-19-patiënten konden ze zo heel nauwkeurig analyseren, publiceren ze in ACS Nano.

Onderzoekers van Stanford University School of Medicine hebben de relatie tussen SARS-CoV-2-infecties en co-infecties met andere pathogenen onderzocht. Er blijkt een sterkere link te zijn tussen de twee, wat wil zeggen dat als men niet-SARS-CoV-2-infecties heeft, dat betekent dat SARS-CoV-2 er toch tussen kan zitten, rapporteren ze in JAMA.

14 april 2020

Het is belangrijk om te begrijpen of en hoe besmettingen tussen zwangere vrouwen en hun ongeboren/pasgeboren kindje plaatsvinden, en wat de risico's voor deze doelgroepen zijn. Een paper in de Journal of Clinical Virology geeft een overzicht.

Een model van Harvard in Science suggereert dat we elk kwartaal in een lockdown zouden moeten om het coronavirus de kop in te drukken. En dat tot minstens 2024, zolang er geen vaccin is, aldus De Volkskrant.

Op nextstrain.org is de uitbraak van COVID-19 goed te volgen in een enorme grafiek, waar je op land en virus kunt sorteren. De site wordt regelmatig geüpdatet.

Het Consortium Huisartsengeneeskunde gaat een landelijk meldingssysteem lanceren op het platform ZorgDomein om te weten te komen hoeveel COVID-19 patiënten er zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen en hoeveel sterfgevallen er zijn door COVID-19 die niet positief zijn getest, meldt Maastricht University.

13 april 2020

COVID-19 is niet hetzelfde als high altitude pulmonary edema (HAPE), zoals in enkele kringen de ronde gaat. Het behandelen van COVID-19 als HAPE zou wel eens averechts kunnen werken. COVID-19 is meer een vorm van acute respiratory distress syndrome (ARDS). Lees de beredeneringen van Amerikaanse onderzoekers in High Altitude Medicine & Biology.

Chinese en Zwitserse onderzoekers hebben een nieuwe, veelbelovende diagnostische test voor COVID-19 ontwikkeld aan de hand van een dubbel-functioneel plasmonische biosensor gecombineerd met het plasmonische fotothermische effect en localized surface plasmon resonance (LSPR) sensing transduction, staat in ACS Nano.

Mahmoud Moradi van de University of Arkansas is bezig met een 3D model van de Spike-glycoproteïnes van SARS-CoV-2 om een beter begrip te krijgen van hoe het virus aan de cel bindt.

Rutgers, de universiteit van New Jersey, heeft voor een nieuwe coronatest versneld toestemming gekregen van de Food and Drug Administration. De test werkt met speeksel en is de eerste speekseltest voor SARS-CoV-2-detectie die toestemming van de FDA heeft gekregen.

In een paper uit het Journal of Biological Chemistry lijken onderzoekers van de University of Alberta de paper uit Science (zie 10 april) te bevestigen. Zij laten (ook) zien dat remdesivir het RNA-afhankelijke RNA-polymerase (RdRp, nsp12) inhibeert en klasseren het als direct-acting antiviral.

12 april 2020

Op Preprints is een artikel verschenen waarin onderzoekers de hypothese aandragen dat prostaglandin E2 (PGE2) een prominente rol speelt in COVID-19, en dat patiënten hierop gescreend moeten worden. De onderzoekers willen verder ook testen of selectieve inhibitie van microsomal prostaglandin E synthase-1 (mPGES-1) COVID-19 zou kunnen genezen. Hiervoor is sonlicromanol al in een fase 2b studie tegen mitochondriale ziekte.

Onderzoekers van La Jolla suggereren in een paper in het International Forum of Allergy & Rhinology dat het verlies van smaak en geur symptomen kunnen zijn bij COVID-19

11 april 2020

Yaron Ogen (Martin-Luther university Halle-Wittenberg) beschrijft in Science of the Total Environment wat de connectie is tussen NO2 en de dodelijkheid van het coronavirus. Langetermijn blootstelling aan dit gas zou de belangrijkste bijdrage kunnen leveren aan de sterfgevallen in regio's met een hoge concentratie NO2.

10 april 2020

Chinese onderzoekers hebben een verband gevonden tussen de hoeveelheid SARS-CoV-2-RNA in samples uit je neus- en keelholtes en de hoeveelheid witte bloedcellen in je lichaam. Waar het op neerkwam: hoe hoger de relatieve RNA load, hoe minder witte bloedcellen, en hoe zwaarder de orgaanschade, wat zich manifesteert in een hevigere vorm van COVID-19.

In een controversieel plan om gezonde vrijwilligers te infecteren met SARS-CoV-2 zou je een vaccin al heel vroeg kunnen testen, zo schrijven Nir Eyal, Marc Lipsitch, en Peter Smith in The Journal of Infectious Diseases. Voor het plan hebben zich al 1.500 mensen aangemeld.

Een groep Chinese onderzoekers publiceerden in Science de structuur van het complete RNA-afhankelijke RNA-polymerase (RdRp, nsp12) van SARS-CoV-2 in complex met cofactoren nsp7 ennsp8 met cryo-elektronenmicroscopie. De onderzoekers laten verder zien dat remdesivir, een van origine ebola-medicijn, bindt aan nsp12, wat mogelijkheden biedt voor het ontwerp van antivirale medicijnen.

Bij COVID-19 kunnen zich neurologische manifestaties voordoen, publiceerde een Chinese onderzoeksgroep in JAMA. Onder de manifestaties vallen onder andere lichte symptomen zoals hoofdpijn en duizeligheid, maar ook hartaanvallen, verlies van reuk, zicht en gehoor.

9 april 2020

Wetenschappers van het Max Planck Institut für Biophysik willen het uitstekende eiwit van SARS-CoV-2, het spike-eiwit, met supercomputers gaan modelleren, zodat geen detail verborben blijft, aldus een nieuwsbericht op bionity.com. Die details geven inzicht in wat eventuele zwakke plekken zijn van het virus.

Onderzoekers uit Zuid-Korea hebben het complete transcriptoom en het epitranscriptoom van SARS-CoV-2 gepubliceerd in het tijdschrift Cell.

Een paper in Nature beschrijft hoe Chinese onderzoekers zes nieuwe potentiële geneesmiddelen hebben gevonden tegen COVID-19 die zijn gericht op de Main protease (Mpro). De screeningstechniek kan goed van pas komen om snel andere targets tegen SARS-CoV-2 te vinden.

De Chemical Abstracts Service (CAS) maakt een dataset met 50.000 stoffen vrij die mogelijk antivirale eigenschappen hebben, om zo een steentje bij te dragen aan onderzoek naar de bestrijding van COVID-19, zo meldt ChemistryWorld in een nieuwsbericht.

8 april 2020

De uitgeverij International Society of Antimicrobial Therapy (ISAC) distancieert zich van een recent onderzoek dat suggereerde dat hydroxychloroquine, een bestaand malariamedicijn, Covid-19 effectief zou kunnen behandelen, zo schrijft Chemistry World op haar website. Het onderzoek verscheen eerder bij deze uitgeverij in haar tijdschrift The International Journal of Antimicrobial Agents. Eerder vandaag berichtte C2W op deze pagina al over een review van David Juurlink dat vraagtekens zet bij de effectiviteit van hydroxychloroquine.

Op de site van Regulatory Affairs Professionals Society in Regulatory Focus kun je een overzicht van zo goed als alle vaccins vinden die nu in ontwikkeling zijn tegen COVID-19, wat ze doen, in welke fase ze zitten en wie ze ontwikkelen.

Een nieuwsbericht op EurekAlert! meldt dat de prognose voor nieuwgeboren baby's en zwangere vrouwen die COVID-19 krijgen redelijk goed is. Baby's krijgen slechts milde symptomen.

In een animatie van Leah Vincent is te zien hoe COVID-19 in de afgelopen maand in de VS is gestegen tot de voornaamste doodsoorzaak. 

Bij wandelen, joggen en fietsen is de 1,5 meter afstand niet voldoende volgens onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven. Betere richtlijnen, gebaseerd op aerodynamische modellen, zijn 4-5 meter (wandelen), 10 meter (joggen/langzaam fietsen) of zelfs 20 meter (hard fietsen) bij het bewegen in dezelfde richting.

Mensen met chronische obstructieve longziekte (COPD) en mensen die momenteel roken hebben meer ACE2-eiwitten in de longen, precies de eiwitten waarmee SARS-CoV-2 de cel binnenkomt. Deze twee groepen mensen hebben dus een hogere kans op een ernstige vorm van COVID-19, aldus een paper in European Respiratory Journal.

In een review in de Canadian Medical Association Journal schrijft David Juurlink dat de effecten van chloroquine, hydroxychloroquine en azithromycine tegen COVID-19 zwak onderbouwd zijn en dat deze geneesmiddelen ook serieuze gevaarlijke gevolgen voor patiënten kunnen hebben.

Over hoe het epidemiologische beeld van een COVID-19-besmetting er bij kinderen uitziet, is nog maar heel weinig bekend. Deze Chinese studie doet een aanzet

Het RadboudUMC gaat zijn continue monitoring van COVID-patiënten uitbreiden naar patiënten die waarschijnlijk besmet zijn. Een sensor aan de pols van patiënten volgt de hartfrequentie, ademhaling, bloeddruk, temperatuur en zuurstofverzadiging van het bloed. Een eerdere studie liet zien dat deze aanpak tot een derde minder onverwachte IC-opnames leidt.

7 april 2020

Een vaccin-strategie voor het MERS-virus zou je ook kunnen gebruiken tegen SARS-CoV-2, menen onderzoekers van de Iowa University in mBio. Je neemt dan het voor mensen onschadelijke parainfluenza virus 5 (PIV5) en voegt een extra gen toe dat het spike-eiwit (S) bevat. Omdat SARS-CoV-2 ook gebruikmaakt van een S-eiwit, zien de onderzoekers mogelijkheden.

Een team uit Canada zet de grootste klinische studie rondom het coronavirus ter wereld op waarin ze bloedplasma van genezen patiënten gaan inzetten. Het zal gaan om duizend patiënten in veertig ziekenhuizen, meldt de The Globe and Mail.

6 april 2020

Een column op Bloomberg legt uit waarom sommige mensen in dezelfde 'categorie' toch verschillend reageren op SARS-CoV-2 en dat dat afhangt van vijf karakteristieken.

Onderzoekers moeten focussen op het fusion-mechanisme tussen de gastheercel en SARS-CoV-2, aldus wetenschappers van Cornell University in Antiviral Research. Daar ligt waarschijnlijk een mogelijkheid om dit virus, maar ook varianten van het coronavirus, te stoppen, omdat dit deel van het virus sterk geconserveerd is.

Uit een Australische in-vitro-studie blijkt dat het ontwormingsmiddel ivermectine binnen 48 uur een 5000-voudige reductie van het virus in een celcultuur teweeg kan brengen. De Franse farmaceut MedinCell laat op zijn beurt weten recent een samenwerking te zijn gestart rond een langdurig werkzame injecteerbare formulering van ivermectine.

In Annals of Internal Medicine staat een letter die waarin onderzoekers de effectiviteit van chirurgische en katoenen mondmaskers bekijken. Beide versies filteren SARS-CoV-2 niet echt goed.

Onderzoekers van University of Texas Medical Branch hebben een nieuwe manier ontwikkeld om SARS-CoV-2 te bestuderen. Ze gebruiken daarvoor reverse genetic system. Zo konden ze het virus namaken en er een groen fluorescent labeltje aan hangen, zodat ze konden bestuderen hoe het virus cellen infecteert. De preprint staat in Cell Host & Microbe.

De ribonucleoside-analoog β-D-N4-hydroxycytidine, een oraal toe te dienen middel, inhibeert SARS-CoV-2 in menselijke epitheelcellen en andere virussen in muizen, schrijven Amerikaanse onderzoekers in Science Translational Medicine.

Een groep Chinese wetenschappers heeft tien mensen die zwaar leden aan COVID-19 behandeld met bloedplasma van herstelde patiënten, wat leidde tot een verbetering van de gezondheid van de zieken. De uitgebreide resultaten kun je lezen in PNAS.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie laat weten dat er vandaag in negen Belgische medische centra een grootschalige studie is gestart met bestaande reumamedicatie. De hoop is dat deze middelen helpen om de overmatige ontstekingsreactie bij een COVID-19-infectie af te remmen en zo de longschade te beperken.

4 april 2020

Het Berliner Institut für Gesundheitsforschung heeft uitgedokterd welke cellen SARS-CoV-2 aanvalt, staat in The EMBO Journal. Het blijkt voornamelijk te gaan om kortstondige bronchiale secretoire cellen (bronchial transient secretory cells) omdat die de receptoren voor SARS-CoV-2 tot expressie brengen.

De Universiteit van Luik heeft een geautomatiseerde test ontwikkeld om SARS-CoV-2 te detecteren, waardoor ze aldaar 2000 tests per dag meer kunnen doen. De techniek is in principe snel over te nemen door andere bedrijven en landen.

Edoardo Conticinia, Bruno Frediania (universiteit van Sienna) en Dario Carob (Aarhus universiteit) suggereren in een studie in Environmental Pollution dat een van de mogelijke cofactoren voor het hoge sterftecijfer in Noord-Italië met luchtvervuiling te maken kan hebben.

3 april 2020

European Pharmaceutical Review bericht over een antiviraal middel tegen influenza, Avigan® (favipiravir), dat een fase 3 klinische test ingaat met COVID-19-patiënten.

Radboud Universitair Medisch Centrum-onderzoekers publiceren in een Preprint dat aan de ernst van COVID-19 wordt bijgedragen door een veelvuldig gemist probleem: lekkage van kleine bloedvaatjes in de longen.

De New York Times laat in een prachtig overzicht alle eiwitten zien die op het genoom van SARS-CoV-2 zijn geïdentificeerd, met de codering en functie erbij. 

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) lanceert de app COVID Radar. Daarmee gaat het LUMC gegevens verzamelen over klachten en gedrag van mensen. Die data moeten meer inzicht gaan geven in hoe de corona-epidemie zich ontwikkelt, zowel met oog op wetenschappelijk onderzoek als beleidsadvisering.

Drug Target Review (zustertitel van de European Pharmaceutical Review) is een hub gestart om nieuwe inzichten rond geneesmiddelenonderzoek voor COVID-19 makkelijker met het veld te kunnen delen.

In een Chemistry World-podcast gaat Ben Valsler in op de vraag of het antivirale middel Remdesivir – na een mislukking als Ebola-middel – een kans maakt als geneesmiddel tegen corona. Zijn verhaal kun je ook lezen, zie direct onder de podcast zelf.

Veel landen kampen met een tekort aan coronatests, zo ook Groot-Brittannië. Alleen, zo stelt Chemistry World, lijkt het excuus dat de regering hiervoor aanvoert niet helemaal te kloppen. Er zou een tekort zijn aan bepaalde chemische reagentia… Lees hier verder.

The kiss that the virus does to seduce the human cell before using it for its own selfish purposes’, aldus de door David Aragão, structuurbioloog bij de nationale synchrotronfaciliteit van het Verenigd Koninkrijk, gebruikte analogie voor de manier waarop het coronavirus een menselijke cel binnendringt. Voor het hele verhaal, klik hier.

Het Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences geeft in een nieuwsbericht aan dat onderzoekers 21 complete genomen van SARS-CoV-2 hebben gepubliceerd en openbaar hebben gemaakt.

Onderzoekers melden in een artikel in Science hoe een antilichaam dat is geïsoleerd ten tijde van de SARS-uitbraak bindt aan het receptor-bindende domein (RBD) van SARS-CoV-2.

De Viralert Foundation heeft een site opgezet (exacte datum onbekend bij de redactie) om partners te verzamelen voor het ontwikkelen van tests om SARS-CoV-2 op te sporen. De breinen achter dit initiatief zijn Aart van Amerongen van de Wageningen Universiteit, en Albert van den Berg en Jurriaan Huskens van de UT. Lees hier meer over het project en wat je kunt doen.

Het kabinet maakt € 42 miljoen vrij voor de meest dringende vragen rondom SARS-CoV-2 en COVID-19, meldt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO en ZonMw nemen de coördinatie van een groot deel van het geld op zich om de aanvraag soepel en snel te laten verlopen.

2 april 2020

De Ben Gurion University in Israël ontwikkelde een snellere coronadetectietest op basis van kunstmatige intelligentie en heeft een video van het apparaat in actie geüpload op YouTube. Het systeem moet ook asymptomatische patiënten kunnen detecteren.

Onderzoekers van onder andere het Kalinski-instituut en de University of Britisch Columbia ontdekten dat human recombinant soluble ACE 2 het virus SARS-CoV-2 kan blokkeren in vitro in menselijke cellen. Dat publiceerden ze in Cell in een pre-proof paper.

De Radboud Universiteit en het Radboudumc lanceren een crowdfundplatform om geld te kunnen ophalen voor innovaties en wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen corona. Je bent nodig is de bijbehorende slogan. Onder meer het onderzoek van Radboudhoogleraar Mihai Netea moet zo een verdere impuls krijgen. Netea startte medio maart samen met het UMC Utrecht een studie naar de mogelijke werkzaamheid van het BCG-vaccin (tuberculose-vaccin) tegen het coronavirus.

Het Gentse Biogazelle, een contract research organization, gaat op grote schaal patiëntenstalen testen op SARS-CoV-2. Dat doet het bedrijf met de RT-qPCR-methode. Zie hier meer infor over Biogazelle.

1 april 2020

De eerste gepeerreviewde paper over een vaccin tegen COVID-19 biedt hoop, staat in EBioMedicine van The Lancet. In muizen ontwikkelden zich door het vaccin antilichamen in een hoeveelheid die waarschijnlijk hoog genoeg is om effectief tegen het virus te werken.

Onderzoekers van Klinikum München-Schwabing, een ziekenhuis in Münich, publiceerden een paper in Nature met een virologische analyse van een aantal patiënten uit hun ziekenhuis met een focus op virus-replicatie in de upper respiratory tract.

Het YouTube-kanaal van the American Chemical Society, Reactions genaamd, heeft een filmpje gepost waarin de host uitlegt hoe we er wat betreft vaccins tegen het coronavirus voor staan.

Bioporto Diagnostics werkt met de University of Southern Denmark aan een test om COVID-19 binnen tien minuten aan te tonen, staat in het bijbehorende persbericht.

Duitse onderzoekers van het Klinikum München-Schwabing onderzochten negen COVID-19 patiënten op virologisch gebied en publiceerden hun resultaten in Nature. Ze laten onder andere zien dat in de eerste symptoomweek, patiënten met milde COVID-19 heel veel virusdeeltjes verspreiden. 

Creative Dock is bezig met de ontwikkeling van een Corona Zelf Check-applicatie en werkt samen met internationale instanties voor de uitrol van de Zelf Check in o.a. Tsjechië, Slowakije en Zwitserland. Om dit ook in Nederland zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, zijn zij op zoek naar partnerbedrijven die kunnen helpen met de facilitatie ervan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de website.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft ook een overzichtspagina met al haar nieuws en informatie over het coronavirus in de geneesmiddelensector. 

31 maart 2020

In Aging stellen onderzoekers voor om klinische tests te doen met lage doses rapamycine om de ouderen te beschermen tegen COVID-19.

Op BioRxiv is een paper verschenen waarin Hualan Chen de ontvankelijkheid van verschillende dieren voor SARS-CoV-2 heeft getest. Zo blijken honden, varkens, kippen en eenden het virus slecht te repliceren, maar zijn katten en fretten er wel ontvankelijk voor. Er is echter nog geen reden tot paniek, zo bericht Nature, want het is nog niet aangetoond dat katten het virus ook op mensen overdragen. Katten vertonen overigens geen symptomen als ze het virus hebben.

In een persbericht van de European Medicines Agency concludeert het agentschap dat er nog geen medicijn de juiste efficacy heeft getoond in klinische proeven tegen COVID-19, de huidige voorlopige data in acht nemend. Verder toont de site een overzicht van de kandidaatmedicijnen. 

ChemistryWorld publiceerde vandaag een overzichtelijk achtergrondverhaal over of je bestaande medicijnen tegen COVID-19 kunt gebruiken. 

Een groep Chinese en Amerikaanse onderzoekers bekeek de verspreiding van SARS-CoV-2 in de eerste vijftig dagen in China en publiceerde de resultaten in Science. De strikte maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen, hebben vele honderdduizenden gevallen voorkomen.

Een samenwerking tussen onder andere de TU Delft en een aantal ziekenhuizen gaat gebruikte mondkapjes steriliseren om tegen het tekort aan mondkapjes in de zorg te vechten. De eerste tests laten geen verschil zien tussen de gesteriliseerde gebruikte mondkapjes en nieuwe. 

Er is nu meer informatie beschikbaar over het Noord-Nederlandse onderzoek (zie het bericht over Lifelines onder 30 maart). Meer informatie vind je hier (Aletta Jacobs School of Public Health), hier (Universitair Medisch Centrum Groningen) en hier (COVID-19 Host Genetics Initiative, het daadwerkelijke project).

30 maart 2020

In Annals of Internal Medicine staat dat je SARS-CoV-2 nog in longslijm en uitwerpselen kunt vinden terwijl samples uit het slokdarmhoofd negatief testen voor COVID-19.

Met een CT-scanner kun je COVID-19 in een vroeg stadium al detecteren, maar het aantal patiënten zal het aantal beschikbare werknemers voor de techniek snel overstijgen. DetectED-X, een spin off van de University of Sidney, komt met een online platform dat dit probleem snel kan verhelpen.

Aan de Goethe Universität Frankfurt am Main is een 'corona-testprocedure' ontwikkeld die de testcapaciteit over de hele wereld drastisch verbetert door een paar tests op een specifieke manier te combineren.

De University of Alabama at Birminghan gaat met hulp van het bedrijf Altimmune klinische tests beginnen met een potentieel vaccin voor de preventie van COVID-19.

Met een financiering van een miljard euro gaat Johnson & Johnson hard aan de slag met het ontwikkelen van een vaccin tegen SARS-CoV-2, meldt Noordhollands Dagblad. Dochterbedrijf Janssen Vaccines & Prevention werkt ook aan een vaccin (zie het bericht onder 28 maart).

In een nieuwsbericht van EurekAlert! staat dat onderzoekers van The University of North Texas Health Science Center at Fort Worth stamcellen willen inzetten om COVID-19 te bestrijden. De paper voor de april-editie van Aging and Disease is hier te vinden, het nieuwsbericht van de HSC.

Waar ACE-inhibitors en angiotensine receptor blockers eerst nog verdacht waren voor het verergeren van de ontvankelijkheid voor COVID-19, zijn ze daarna door onderzoek vrijgepleit (zie onder 19 en 25 maart). Nu wijst een nieuw onderzoek uit dat deze stoffen zelfs zouden kunnen helpen in de prognose van COVID-19-patiënten die medicijnen slikken tegen hoge bloeddruk.

Onderzoekers van Cranfield University gaan een op papier gebaseerde test ontwikkelen om SARS-CoV-2 in afvalwater van gemeenschappen waar mensen geïnfecteerd zijn op te sporen, meldt Cranfield University in een persbericht. Het bijbehorende onderzoek is al eerder gepubliceerd.

Een groot aantal onderzoekers van Imperial College London hebben schattingen gepubliceerd in The Lancet Infectious Diseases over onder andere het sterfpercentage van verschillende leeftijdsgroepen ten gevolge van COVID-19. De bevestigde sterfgevallen door het coronavirus komen neer op een percentage van 1,38 %. Het varieert enorm, van 0,0016 % in kinderen (0 - 9 jaar) tot wel 7,8 % in 80-plussers.

Een Viewpoint van Derek Angus dat op JAMA is gepubliceerd maakt een afweging tussen een 'gewoon doen'-aanpak en een 'leer eerst'-aanpak wat betreft de strategie om SARS-CoV-2 de kop in te drukken, en besluit dat de beste optie een combinatie is: 'leer door te doen'.

Lifelines start morgen met een onderzoek onder 135.000 Noord-Nederlanders die een aantal vragenlijsten in gaan vullen om duidelijkheid te krijgen over risicofactoren en de verspreiding van COVID-19.

In Nature hebben Jiang Shang, Fang Li en collega's van de University of Minnesota de kristalstructuur gepubliceerd van het receptorbindend domein van SARS-CoV-2 in complex met het eiwit menselijk ACE 2. De studie moet helpen met het bedenken van interventiestrategieën gericht op receptor-herkenning.

29 maart 2020

De Food and Drug Administration (FDA) heeft het Houston Methodist-ziekenhuis als eerste ziekenhuis toestemming gegeven om bloedplasma van een herstelde COVID-19-patiënt aan een patiënt in kritieke toestand door het virus te geven, staat in de Houston Chronicle.

28 maart 2020

De Standaard heeft naar aanleiding van cijfers van het Universitair Ziekenhuis Gent een analyse kunnen doen over de demografie van patiënten. Het blijkt dat, zoals ook in China en Italië het geval is, er vooral oude mannen op de intensieve zorg-afdeling liggen.

Het Leidse bedrijf Janssen Vaccins meldt in een artikel van de NOS dat het een potentieel vaccin heeft ontwikkeld tegen COVID-19 en dat het bedrijf dat vaccin in september al wil testen.

27 maart 2020

Chemistry & Engineering News bericht over een studie op BioRxiv die de eiwit-eiwitinteracties tussen de mens en SARS-CoV-2 laat zien. De onderzoekers gebruikten affinity-purification massaspectrometrie, waarmee ze 332 high confidence eiwit-eiwitinteracties vonden. Dat resulteerde in 67 behandelbare menselijke eiwitten die corresponderen met 69 medicijnen die ofwel door de Food & Drug Administration goedgekeurd zijn, ofwel in een (pre)klinische studie zitten. De onderzoekers zijn deze medicijnen op het moment al aan het testen.

Science rapporteert over een grootschalig onderzoeksproject dat zich richt op hoe SARS-CoV-2 discrimineert tussen patiënten, en wat de genetische redenen daarvoor kunnen zijn. Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd door het Institute of Molecular Medicine Finland van de universiteit van Helsinki.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een polikliniek geopend voor mensen die besmet zijn geweest met het COVID-19. Het LUMC wil zo het herstel van de patiënten bevorderen en tegelijkertijd de nasleep bestuderen in deze patiënten. Voor meer info, zie: www.lumc.nl/org/coronavirus

EurekAlert! verwijst naar een website van de Center for Genomic Regulation waarop onderzoekers een database hebben opgebouwd van alle uniformly processed SARS-COV-2 nanopore direct RNA sequencing datasets die ze konden vinden. Ze roepen verder op om hun datasets aan te vullen.

De coronavirusepidemie heeft het leven al voor veel mensen op zijn kop gezet, maar wat als je in deze tijden ook nog kanker hebt? Hoe ga je dan om met deze ziekte en wat is het beste om te doen? Een paper in Annals of Internal Medicine bespreekt dit onderwerp. 

In JAMA Cardiology verscheen een studie naar een vrouwelijk individu van 53 jaar die een ontsteking aan de hartspier kreeg, vermoedelijk vanwege SARS-CoV-2. De auteurs willen hiermee aangeven dat ondanks dat de luchtwegklachten geweken zijn, het hart misschien nog wel in gevaar kan zijn.

Op initiatief van het Social Sciences and Humanities-beraad is de website ssh-covid19.nl opgericht. 'Het SSH COVID-19-portaal heeft als doel om SSH-expertise van Nederlandse universiteiten te organiseren middels een openbaar platform. Dit portaal verleent snelle en directe toegang tot academische experts', aldus de site.

In België verschijnt naast de al eerder gepubliceerde online coronatest vandaag ook een kennisbank die zich richt op het scheiden van juiste en onjuiste informatie, vermeldt een persbericht van de Vrije Universiteit Brussel. Initiatiefnemer Dirk Devroey maakt een lijst van verhalen die de ronde gaan en evalueert ze. De test en de kennisbank vind je op www.coronavirustest.be.

26 maart 2020

Chemical & Engineering News schrijft dat chemici van de Emory University een middel hebben gevonden dat waarschijnlijk beter werkt tegen COVID-19 dan remdesivir (van Gilead), hoewel ze het middel nog moeten testen in mensen.

Emily Leproust, ceo van het bedrijf Twist, vertelt in een bericht van Pharmaceutical Technology hoe haar bedrijf kan helpen in de COVID-19 uitbraak door hun specialiteit DNA-synthese.

Het Howard Hughes Medical Institute plaatste een artikel over het gebruik van citizen science in de strijd tegen het coronavirus. Daarvoor gebruiken onderzoekers het game-platform Foldit, waarmee iedereen die een account aanmaakt op een puzzelachtige manier oplossingen kan zoeken voor bepaalde eiwitstructuren. Eerder schreven wij al een review over Foldit.

Een groep anesthesisten, universiteiten en bedrijven hebben een manier gevonden om een snorkelmasker om te bouwen voor gebruik in de zorg, de Covid Lifesaver Mask.

ChemistryWorld bericht dat het Verenigd Koninkrijk £ 20 miljoen (ruim € 22,1 miljoen) vrijmaakt voor zes onderzoeksprojecten gericht op de bestrijding van COVID-19. Twee projecten aan de University of Oxford gaan vaccins ontwikkelen. Een ander project zoekt uit of bestaande middelen werken in klinische studies. Imperial College London stopt een deel van de beurs in antilichaamtherapieën. Een laatste project tussen Imperial College London, University of Edinburgh en University of Liverpool gaat minstens 1300 coronagevallen screenen om een goed beeld te krijgen van hoe de ziekte zich verspreidt en de effecten van COVID-19.

Mensen die SARS-CoV-2 bij zich dragen, kunnen het virus al twee tot drie dagen voor zichtbare en voelbare symptomen overdragen. Dat meldt De Standaard op basis van een nog niet gepubliceerde paper van Gabriel Leung en collega's.

Vijftien bedrijven, waaronder Novartis en Johnson & Johnson, bundelen hun krachten in een consortium gesteund door onder andere de Bill Gates Foundation, staat op Pharma phorum. De bedrijven gaan al bestaande en geteste middelen uit hun stoffenbibliotheek testen.

Onderzoekers van Shantou University en the University of Hong Kong geven in een paper in Nature aan dat het Javaans schubdier een waarschijnlijke gastheer is geweest van het coronavirus voor het naar de mens over is gesprongen. De illegaal in China geïmporteerde schubdieren waren te koop op een wet market waar verse vlees, vis en andere zaken worden verkocht. De studie bevestigt het vermoeden van een eerdere studie waar wij over hebben bericht op onze site

25 maart 2020

Uitgever Elsevier heeft een online SARS-CoV-2-informatiecentrum geopend. Op het platform verschijnen alle wetenschappelijke publicaties die onder Elsevier vallen. De meest recente update op moment van schrijven (31 maart) was 25 maart.

Er is geen reden om in de huidige coronapandemie Renin-Angiotensin System Blockers, medicijnen tegen bepaalde hart- en nierziektes, niet in te nemen, melden Jan Danser, Murray Epstein en Daniel Batlle in het tijdschrift Hypertension. Het idee bestond dat dit soort medicijnen je ontvankelijker zouden maken voor COVID-19, maar hier is geen bewijs voor. Blijf dus je medicijnen slikken, is het advies.

Peter Thielen van de John Hopkins University vertelt in een artikel met De Telegraaf dat SARS-CoV-2 zijn genetisch materiaal goed in stand houdt en daardoor niet snel muteert en andere varianten vormt van het virus. Dat biedt hoop dat een vaccin goed zal (blijven) werken.

Het Financieel Dagblad meldt dat het Maastricht Universitair Medisch Centrum een voorstel heeft aangedragen om een Chinees algoritme te gebruiken dat kan laten zien of iemand besmet is met SARS-CoV-2 om beslissingen over behandelopties te maken. 

Konstantin Avchaciov, Olga Burmistrova en Peter Fedichev van Russisch kunstmatige intelligentie-bedrijf Gero hebben met kunstmatige intelligentie uitgedokterd welke nu al bestaande medicijnen en stoffen het goed zouden kunnen doen tegen COVID-19 en publiceerden het in een preprint op ResearchGate.

In een studie in The Lancet Public Health suggereren onderzoekers van London School of Hygiene & Tropical Medicine aan de hand van een computermodel dat het verlengen van social distancing in Wuhan, China, tot begin april een volgend hoogtepunt in de corona-epidemie flink zal uitstellen, wat de druk op de lokale zorg in ieder geval tijdelijk wegneemt.

Belgische onderzoekers hebben een antigene test ontwikkeld die binnen een kwartier aantoont of iemand besmet is met SARS-CoV-2, aldus de Vlaamse krant De Standaard. De test werkt in de neus- en keelholte en is al bij 250 patiënten getest.

Het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs (KIVI) komt met een platform om de medische sector ondersteuning te bieden bij technische vraagstukken. Als er een vraag binnenkomt, dan stuurt de KIVI het direct door naar een relevante ingenieur.

EurekAlert! komt met het nieuws dat Rommie Amaro en co-auteurs werken aan een all-atom simulatiemodel voor het coronavirus, voortbordurend op haar werk uit februari van dit jaar aan een all-atom influenzavirus simulatie. In die publicatie in ACS Central Sciences speculeerden de auteurs alvast hoe zo'n model kan helpen om nieuwe targets te ontdekken voor medicijnen tegen SARS-CoV-2.

In een nieuwsbericht van EurekAlert! valt te lezen dat UC San Diego Health een klinische test begint met remdesivir, een antiviraal medicijn. Ook het Beth Israel Deaconess Medical Center gaat hier klnische tests mee doen.

Bloedbank Sanquin gaat bloed inzamelen van patiënten die van COVID-19 zijn genezen, om zodoende te onderzoeken of het bloed afweerstoffen bevat die patiënten die nog ziek zijn kunnen helpen. Sanquin onderzoekt verder ook groepsimmuniteit.

Het is waarschijnlijk niet zo dat je SARS-CoV-2 kan overdragen via je tranen, hebben onderzoekers van de National University Hospital of Singapore ontdekt. Vandaag publiceerden ze hun artikel versneld in the Journal of Ophthalmology.

24 maart 2020

De Universiteit Leiden heeft een crowdfunding gestart om onderzoek van de universiteit en het Leids Universitair Medisch Centrum te bekostigen. Je kunt hier doneren, alsook hun laatste corona-updates lezen.

Onderzoekers en fysiotherapeuten van het Radboud Universitair Medisch Centrum geven in een persbericht aan dat patiënten die COVID-19 hebben opgelopen zo snel als mogelijk en veilig is aan de fysiotherapie moeten. Dit omdat je ademhalingsproblemen kunt krijgen als je aan de beademing hebt gelegen en omdat je in een ziekenhuisbed weinig beweging krijgt. Ze publiceerden ook een factsheet en een document met aanbevelingen.

Drie artsen pleiten in het tijdschrift JAMA dat in lage en middeninkomenslanden een goede voorbereiding op een uitbraak van COVID-19 cruciaal is om te zorgen voor zo min mogelijk slachtoffers, staat vandaag in een nieuwsbericht van het Radboud Universitair Medisch Centrum

Leukine, een middel dat in 1991 al is goedgekeurd, is een groeifactor die zou kunnen helpen bij de behandeling van longproblemen veroorzaakt door COVID-19. De VIB en UZ Gent gaan ermee aan de slag, vermeldt medicijnverstrekker Partner Therapeutics op diens website. Lees hier ons nieuwsbericht.

Bionity.com meldt dat onderzoekers in Duitsland in een fase III klinische test gaan kijken of een tuberculosevaccin dat ontwikkeld is door onderzoekers van het Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie ook effectief is tegen SARS-CoV-2.

23 maart 2020

Tony Hu, Matthew Frieman en Joy Wolfram bestudeerden Chloroquine, een zeventig jaar oud malariamedicijn dat door een aantal onderzoeksgroepen wordt aangedragen als potentieel medicijn tegen COVID-19. Hu et al. laten zien dat chloroquine (en de variant hydroxychloroquine) de endocytose van het SARS-CoV-2 virus waarschijnlijk verhindert. De onderzoekers spreken van 'voorzichtig optimisme' in hun conclusie in Nature nanotechnology.

COVID-19-patiënten zijn waarschijnlijk tot acht dagen na het verdwijnen van de symptomen nog besmettelijk, waarschuwen De Chang, Enqiang Qin en collega's van de Chinese PLA General Hospital in Peking in een artikel van de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Ook de website SciTechDaily heeft er een nieuwsbericht van.

Een bericht van de European Pharmaceutical Review vertelt dat de European Medicines Agency zich alvast gaat beraadslagen over eventuele medicijntekorten die het gevolg kunnen zijn van de wereldwijde SARS-CoV-2-uitbraak.

De American Chemical Society heeft een filmpje op YouTube geplaatst waarin de presentatoren uitleggen waarom handen wassen zo effectief is tegen het coronavirus. In de videobeschrijving refereren ze naar dertien papers waarop ze hun filmpje hebben gebaseerd.

Nature Biotechnology heeft een uitgebreid artikel over de verschillende soorten tests die er momenteel zijn voor SARS-CoV-2.

Onderzoekers in Wuhan Jinyintan Hospital, China, publiceerden in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dat het beter is voor de longen van patiënten met ernstige COVID-19 als de patiënten op de buik liggen.

In Duitsland aan de Technische Universität Braunschweig werken wetenschappers samen aan antilichaamtherapie tegen COVID-19, meldt bionity.com. Het internationale consortium`(Antibody Therapy Against Coronavirus, ATAC) gaat parallelle strategieën bedenken voor menselijke antilichaamtherapieën. 

20 maart 2020

'Coronapod' is de podcast van Nature over de uitbraak van SARS-CoV-2, COVID-19, en ontwikkelingen op dit gebied en is sinds vandaag hier te luisteren.

19 maart 2020

Mensen met een heftige vorm van COVID-19 hebben een hoge viral load (een groot aantal virusdeeltjes in het bloed) en hebben nog langere tijd virusdeeltjes in hun bloed. Dat maakt het waarschijnlijk mogelijk om de viral load als marker te gebruiken die aangeeft hoe ernstig de ziekte is, melden Yang Liu, Wei Zhang en collega's in The Lancet Infectious Disease.

Roche kondigt een samenwerking met de Food & Drug Administration aan om een dubbelblind, placebo-gecontroleerde fase III klinische studie te doen op patiënten met ernstige COVID-19 longontsteking met het middel Actemra/RoActemra.

In een artikel op Chemical & Engineering News laat de World Health Organization weten dat 'WHO does not recommend against taking the drug for fever caused by novel coronavirus infection'. Dit in tegenstelling tot een aantal nieuwsberichten dat is verspreid, waarin werd vermeld dat ibuprofen de ontvankelijkheid voor SARS-CoV-2 zou stimuleren. Deze claim vindt echter geen ondersteuning in de wetenschappelijke literatuur. Ook de European Medicines Agency komt met eenzelfde statement.

18 maart 2020

Nafamostat mesylaat zou kunnen helpen tegen het verspreiden van COVID-19 door het proces waarmee SARS-CoV-2 de cel in komt te blokkeren, aldus een paper in Cell. Het medicijn is al klinisch getest tegen acute pancreatitis (alvleesklierontsteking).

Het Leids Universitair Medisch Centrum werkt samen met zeven Europese partners aan de ontwikkeling van antivirale therapie tegen het coronavirus. Lees hier ons nieuwsbericht.

Onderzoekers van de University of Oxford’s Engineering Science Department en de Oxford Suzhou Centre for Advanced Research hebben een nieuwe snelle methode ontwikkeld voor de diagnose van COVID-19 in een vroeg stadium. Het zou in 30 minuten moeten kunnen.

James Diaz, dokter en hoogleraar aan de Louisiana State University Health Sciences Center, waarschuwt in een paper in de Journal of Travel Medicine dat het nemen van angiotensine-converterend enzym-remmers (ACEI) of angiotensine receptor blokkers (ARB) kan leiden tot ergere vormen van COVID-19. Door ACEI en ARB komen er namelijk meer ACE's vrij, het enzym waarop SARS-CoV-2 aanvalt. (UPDATE: zie een bericht onder 30 maart waarin dit wordt ontkracht)

17 maart 2020

De American College of Surgeons publiceerden een paper in de vorm van een nieuwsbericht op hun site over procedures die zij adviseren voor ziekenhuizen omtrent omgaan met de coronavirus-uitbraak.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het virus SARS-CoV-2 door mensen in een laboratorium is gemaakt, omdat een specifiek onderdeel van het virus niet geoptimaliseerd is voor de mens, maakt een publicatie in Nature Medicine duidelijk. Lees hier ons nieuwsbericht.

KVCV

Lid worden van de KVCV? Ontdek de voordelen!

Logo KVCV

KVCV Facebook

De KVCV is ook op Facebook te vinden:

facebook