Home

Voorgeconfigureerd LIMS levert industriestandaard mogelijkheden aan voedsel- en drankenlaboratoria

Advertorial | donderdag 10 oktober 2019

Laboratoria voor kwaliteitsborging en -controle voor voedsel- en drankenproducenten moeten meer taken verrichten dan vele ervan aankunnen. Voedselproductieketens worden steeds complexer en bestrijken verschillende landen en markten, wat betekent dat producenten volledige traceerbaarheid moeten bieden –van basismateriaal tot eindproduct– om de productkwaliteit en consumentveiligheid te waarborgen.

Om ingrediënt- en producttesten uit te voeren en het laboratoriumproces te beheren, gebruiken veel organisaties software zoals een laboratoriuminformatiemanagementsysteem (LIMS). Een LIMS is ontworpen om de kwaliteit, naleving en efficiëntie in alle processen in het lab te bevorderen en wetenschappelijke gegevens te koppelen aan productiesystemen om de vrijgifte van producten te beheren. Door een LIMS te selecteren dat specifiek is geconfigureerd voor het testen van voedingsmiddelen en dranken, kunnen organisaties de efficiëntie van het laboratorium verhogen én de productkwaliteit en traceerbaarheid waarborgen.

Een voorgeconfigureerd LIMS voor voedsel en dranken draagt bij aan de voedselveiligheid en hygiëne zoals gedefinieerd in International Organization for Standardization (ISO) 22000, inclusief risicoanalyses en traceerbaarheid van kritieke controlepunten, methoden voor beheer van monsters en tests conform ISO 17025 alsook aan het beschikken over analysemethoden die de industriestandaard vormen. Er zijn verschillende gebieden waar een dergelijk systeem de laboratoriumactiviteiten kan stroomlijnen en aanzienlijk commercieel voordeel kan opleveren.

WERKSTROMEN & NALEVING

Voorgeconfigureerde werkstromen zorgen voor snellere implementatie, met minder projectrisico’s, door gebruikmaking van voedseltestmethoden die de industriestandaard vormen. Processen zoals het maken van monsterbatches, verdunning, incubatiebeheer, omgevingsbewaking en het aanmaken van analysecertificaten kunnen gebruiksklaar worden ingesteld.

Functies die zijn opgenomen met ISO 22000-conformiteit in het achterhoofd vereenvoudigen HACCP-controles en leveren gegevens aan die gecontroleerd kunnen worden volgens de Europese regelgeving en de Food Safety Modernization Act (FSMA) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).
Door een Laboratory Execution System (LES) worden de standaardwerkwijzen (Standard Operating Procedures, SOP’s) elektronisch beheerd en analisten stapsgewijs door de procedures begeleid, wat hoogwaardige uitvoering waarborgt.

Het controlespoor toont het wie, wat, wanneer en waarom van elke handeling. Het systeem kan automatisch controleren of instrumenten en apparatuur in gebruik zijn, en dat analisten zijn opgeleid in de gebruikte methoden en apparatuur: cruciaal voor naleving van ISO 17025.

INTEGRATIE & CONNECTIVITEIT

De resultaten kunnen worden gevalideerd met voorgeschreven grenswaarden om te waarborgen dat pathogenen, chemische stoffen in pesticiden of residuen van diergeneesmiddelen binnen de specificaties voor de beoogde markt blijven. Door het LIMS te koppelen aan productiesystemen als Enterprise Resource Planning (ERP) of Manufacturing Execution System (MES), is snelle, geïnformeerde besluitvorming mogelijk en wordt de productvrijgifte vereenvoudigd. Gegevensintegriteit wordt ondersteund door integratie met fourrier-transform infrared (FTIR)-, nabijinfrarood (NIR)-, Raman-, titratie-, pH-, geleidings- en ultraviolet licht-zichtbaar licht (UVVIS)-instrumenten en alle toonaangevende chromatografie-datasystemen (CDS).

MERKBESCHERMING & OPERATIONELE UITMUNTENDHEID

Een probleem dat leidt tot een door voedsel overgedragen ziekte of tot productvervalsing kan gerenommeerde merken onherstelbaar beschadigen. Betrouwbare tests en tijdige actie kunnen productterugroepingen voorkomen en in geval van een contaminatie de aanzet geven tot snelle isolatie.
Een wereldwijd bedrijfssysteem dat mensen, instrumenten, apparatuur en gegevens met elkaar verbindt, resulteert in voortdurende verbeteringen dankzij gestandaardiseerde processen. Analyse van organisatiebrede instrumentgegevens maakt intelligent assetbeheer mogelijk, waardoor de uptime drastisch toeneemt.

Door efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen dankzij bedrijfssoftware worden organisaties in staat gesteld met een gerust hart wereldwijd te concurreren. Door op meerdere locaties met dezelfde SOP’s alles van basismaterialen tot en met eindproducten te testen, kan men tests consistent uitvoeren en processen continu verbeteren. Gebruik van een laboratoriumsoftwareoplossing binnen de gehele voedsel- en drankorganisatie biedt aanzienlijke voordelen voor medewerkers en afdelingen. Met een bedrijfsoplossing ontworpen om te voldoen aan de complexe regelgevende en wetenschappelijke behoeften van de voedselindustrie, worden de voordelen voor de organisatie transformationeel.